כדאי להכנס- לתלמידי 3 יח'

עלייה מסוריה

בספר במחתרת מארצות האיסלם כצות בבשנת 1941 הייתה מסוריה עלייה סטיכית לא הבנתי את המושג הזה מזה עלייה סטיכית שהתארגנה בכוחות עצמה , זה כוונה לעלייה בלתי לגלית בתקופה זו ? האם העלייה עד שנת 1943 הייתה העלייה מסוריה בלתי לגלית , ורק בשנת 1944 התחילה העלייה מטעם המוסד לעלייה ב ? כמו העליה הגדולה שהייתה משנת 1932-1936 בעקבות השפל הכלכלי העולמי , זו גם הייתה עלייה שהופעלה ע"י יוזמה פרטית של היהודים עצמם דרך מבריחים ערביים , ע"י העברת הגבול לארץ ? שאלה שנייה בנושא השפעת מלחמת העולם השנייה על הקהילות היהו7דיות הארצות האיסלאם . המזרח התיכון הספר כותב שיהודי המזרח התיכון לא היו תחת שילטון ישיר של גרמניה או איטליה ולא בהשפעה של צרפת . אבל המזרח התיכון הושפע משני תהליכים שהורגשו בו ממחצית השנייה של שנות השלושים . הראשון - התעמולה שניהלו המופתי חאג' אמין אל חוסייני בארצות אלו בחיוחד בעיראק . התהליך השני היה הגברת ההשפעה של התעמולה הנאצית בעיקר במדינות כמו עיראק , איראן ואפגאניסתן במטרה לערער את היציבות והסר בשולים הדרומיים של ברית המועצות ועל ידי כך לשבש את מהלכי הלחימה באירופה . לא הבנתי אצ שניי ההליכים הללו מי היה המופתי חאג אמין ואיזה תעמולה הם ניהלו , ואיזה השפעה של התעמולה הנאצית שהייתה בעיראק איך השפיעה על היהודים בארצות אלו . תודה על תשובתך שיר ץ
 
ארצות האסלאם בימי מלה"ע השנייה

אני צריך להתעמק יותר בנושא לפני שאני עונה עליו, מפני שזה לא נושא שאני מלמד או מתמצא בו בשליפה. אשתדל להגיע לזה מחר.
 
חלק מהתשובות:

1. עליה סטיכית היא עליה המתארגנת מעצמה, אנשים נסחפים אחד אחרי השני לעלות, בלי ידי מארגנת. אין כל קשר לכך עם עליה בלתי לגלית. עליה לגלית או בלתי לגלית היא הגדרה חוקית. עליה סטיכית היא הגדרה חברתית. במקרה המדובר העליה מסוריה היתה סטיכית, עד שההגנה ארגנה אותה בצורה חלקית, ובכל מקרה בלתי לגלית בשל הגדרות הספר הלבן (1939) שצמצמו ביותר את אפשרויות העליה ברשיון (עליה לגלית) לארץ. 2. המופתי חאג' אמין אל חוסייני - המופתי של ירושלים (תנסי להזכר במה שלמדת בהיסטוריה א', הוא כוכב רציני שם) - עמד בראש הוועד הערבי העליון וניהל מאבק תעמולה כנגד השתלטות היהודים על ארץ ישראל בכלל ועל הר הבית ומבניו הקדושים לאיסלאם בפרט. התעמולה שלו הגיעה לארצות ערב רבות והיתה אחת הסיבות להחמרת היחס כלפי היהודים שם. 3. אפשר לטעון כי גם הערבים הם שמים ולכן כל תעמולה אנטישמית היא גם כלפיהם, אבל זה לא נכון: הערבים לא חיו באירופה ולכן התעמולה לא היתה נגדם. התעמולה הנאצית היתה כנגד יהודים בלבד. היא חדרה לעיראק בעזרתם של חלק מפקידי הממשל הבריטי שהיו אנטישמים (כמו רבים מעמיתיהם בשלטון הקולניאלי בארצות המאגרב) ובעיקר משום שהנאצים נתפסו כלוחמים בבריטים ומכאן ככאלה שכדאי לערבים, השואפים לגרש את הבריטים והשפעתם, ליצור עימם קשר. היא הצטרפה לתעמולה כנגד היהודים שהפיץ המופתי ושכנעה רבים כי יש לפגוע ביהודים ככל האפשר.
 
למעלה