כבר מחר חוזר להיות חם מהרגיל

למעשה כבר חזר החום בעיקר בחוף. עכשיו חמים מאד לשעה הזאת בתל אביב 21 מעלות ועוד עם 60 אחוז לחות! וזה עוד אחרי שביום היה בסך הכל 22 מעלות. כל זה בגלל הרוח המערבית מהים החם שלא נותן לחום לרדת. הים כרגע על 26 מעלות במקום 23 בלבד. המינימום לא ירד ל20 מעלות אפילו הלילה בתל אביב וזה עוד כשהתחזיות רק 18. מחר כבר נחזור לעומס חום קל עד מתון בחוף. כבר מחר יהיה לפחות 25 מעלות עם 65-70 אחוז לחות שזה כבר הביל. למרות ההתחממות הניכרת אפילו הלחות לא תועיל בטובה לרדת. התחזיות ללילה כאילו שיהיה "קר" רק 15-16 לתל אביב (שהממוצע בנובמבר רק 14 בכלל). בפועל לא ירד לפחות מ17 מעלות בתל אביב. בחוף עצמו אפילו ל18 כנראה לא יגיע.
יום רביעי בכלל שרבי. תהיה שמש קופחת עם רוח מזרחית חזקה שתקפיץ את החום.
ההמשך ממה שנשאר מהנובמבר העלוב הזה זה כמובן חם מהרגיל במידה ניכרת והלילות ימשיכו להיות חמימים במיוחד בחוף.

כוס עמקום ערס השנה הזאת!
 
כוס עמקום ערס היהודונים המטומטמים, המסריחים והמזדיינים בתחת האלה, שחייבים לקבל
שואה שנייה רק על כך שעאלק לא יכלו לבחור באזור עם אקלים מסודר !!!!!
נכון שהם רוצים לעבור לאוקראינה, אבל למה מעכבים את זה ?!?!?!?!!?!?!?!?!?!
נו טוב, אולי ייזכרו לבצע את המהלך רק בקיץ, ואז בחורף הבא נקבל סוף סוף אך ורק קור !!!!!!!!
שזה בדיוק מה שצריך להיות לפי ה-הי-ג-יון !!!!!!!!!!
לפי ההיגיון, כן ? הי-ג-יון, אמורה להיות תקופה מסוימת בשנה, שבה חם, ואחרי זה, אך ורק קר !!!!!!!!!
כ-עי-ק-רון !!!!!!!!!
ל-פי ה-ס-דר !!!!!!!!!
אק-לים מ-סו-דר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
כוס עמקום ערס היהודונים המטומטמים, המסריחים והמזדיינים בתחת האלה, שחייבים לקבל
שואה שנייה רק על כך שעאלק לא יכלו לבחור באזור עם אקלים מסודר !!!!!
נכון שהם רוצים לעבור לאוקראינה, אבל למה מעכבים את זה ?!?!?!?!!?!?!?!?!?!
נו טוב, אולי ייזכרו לבצע את המהלך רק בקיץ, ואז בחורף הבא נקבל סוף סוף אך ורק קור !!!!!!!!
שזה בדיוק מה שצריך להיות לפי ה-הי-ג-יון !!!!!!!!!!
לפי ההיגיון, כן ? הי-ג-יון, אמורה להיות תקופה מסוימת בשנה, שבה חם, ואחרי זה, אך ורק קר !!!!!!!!!
כ-עי-ק-רון !!!!!!!!!
ל-פי ה-ס-דר !!!!!!!!!
אק-לים מ-סו-דר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מזג אוויר מזויין
כוס עמק עכשיו בתל אביב 24 מעלות עם פאקינג 70 אחוז לחות שזה אפילו עומס חום קל!
אבל הכי חרא יהיה שבת שכבר צפוי למינימום פאקינג 20 לפחות בתל אביב שזה ממש שרב לילי!!! זה 6 מעלות מעל הממוצע
רק ביום ראשון כאילו צריכה להיות איזה ירידה בחום אבל ישאר חם מהרגיל והלחות תקפוץ
כוס עמק החודש המזדיין הזה והשנה הזאת בכלל!!!
 
מזג אוויר מזויין
כוס עמק עכשיו בתל אביב 24 מעלות עם פאקינג 70 אחוז לחות שזה אפילו עומס חום קל!
אבל הכי חרא יהיה שבת שכבר צפוי למינימום פאקינג 20 לפחות בתל אביב שזה ממש שרב לילי!!! זה 6 מעלות מעל הממוצע
רק ביום ראשון כאילו צריכה להיות איזה ירידה בחום אבל ישאר חם מהרגיל והלחות תקפוץ
כוס עמק החודש המזדיין הזה והשנה הזאת בכלל!!!
אולי באמת מישהו שולט במזג האוויר, ועושה בכוונה שיהיו כאלה תנודות בטמפרטורות, כדי שנהיה חולים
ונמות.
או אולי כדי שנתעורר, נזעק לשינוי ואז יציעו לנו את אוקראינה.
שם לשם שינוי, יש אקלים מסודר.
 
אולי באמת מישהו שולט במזג האוויר, ועושה בכוונה שיהיו כאלה תנודות בטמפרטורות, כדי שנהיה חולים
ונמות.
או אולי כדי שנתעורר, נזעק לשינוי ואז יציעו לנו את אוקראינה.
שם לשם שינוי, יש אקלים מסודר.
חרא של שנה זאת
גם בלי התחממות הימים חמים מהרגיל כל הזמן
עכשיו רק 9 בבוקר וכבר יש לפחות 22 מעלות בתל אביב עוד עם 70 אחוז לחות
והיום עוד ארוך ארוך החום יגיע לפחות ל25-26 מעלות היום ועוד ישאר לח לפחות 50 אחוז לחות או יותר
ומחר בכלל תהיה קפיצה יפה והלילה ישאר חם יותר ממה שצריך להיות בצהריים
כל הזמן חם בשנה המזדיינת הזאת
גם דצמבר יהיה חם בצורה חריגה
על גשם אני כבר לא מדבר
כוס עמק
 
חרא של שנה זאת
גם בלי התחממות הימים חמים מהרגיל כל הזמן
עכשיו רק 9 בבוקר וכבר יש לפחות 22 מעלות בתל אביב עוד עם 70 אחוז לחות
והיום עוד ארוך ארוך החום יגיע לפחות ל25-26 מעלות היום ועוד ישאר לח לפחות 50 אחוז לחות או יותר
ומחר בכלל תהיה קפיצה יפה והלילה ישאר חם יותר ממה שצריך להיות בצהריים
כל הזמן חם בשנה המזדיינת הזאת
גם דצמבר יהיה חם בצורה חריגה
על גשם אני כבר לא מדבר
כוס עמק
נו אומרים לך שה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ל-וואי ! שואה שנייה ליהודים עוד היום !!!!!!!!!
מה לא ברור !??!?!?!?!?!?!?!?!?!!
הייל היטלר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יהודונים אוהבים חום ?!?!?!?!?!
אז בתאי הגזים יקבלו אותו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אפילו לא יכלו להקים בית לאומי באוגנדה, איפה שכל השנה חם בטירוף, אבל לפחות הגשמים שם יורדים קבוע !!!!!!!!
יהודונים הרי שונאים קור ואוהבים גשמי ברכה, לא !?!?!?!?!?!!?!??!?!
אז באוגנדה היו מקבלים זה באופן קבוע ובכמויות נדיבות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
אולי באמת מישהו שולט במזג האוויר, ועושה בכוונה שיהיו כאלה תנודות בטמפרטורות, כדי שנהיה חולים
ונמות.
או אולי כדי שנתעורר, נזעק לשינוי ואז יציעו לנו את אוקראינה.
שם לשם שינוי, יש אקלים מסודר.
חרא של שנה זאת
גם בלי התחממות הימים חמים מהרגיל כל הזמן
עכשיו רק 9 בבוקר וכבר יש לפחות 22 מעלות בתל אביב עוד עם 70 אחוז לחות
והיום עוד ארוך ארוך החום יגיע לפחות ל25-26 מעלות היום ועוד ישאר לח לפחות 50 אחוז לחות או יותר
ומחר בכלל תהיה קפיצה יפה והלילה ישאר חם יותר ממה שצריך להיות בצהריים
כל הזמן חם בשנה המזדיינת הזאת
גם דצמבר יהיה חם בצורה חריגה
על גשם אני כבר לא מדבר
כוס עמק
נו אומרים לך שה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ל-וואי ! שואה שנייה ליהודים עוד היום !!!!!!!!!
מה לא ברור !??!?!?!?!?!?!?!?!?!!
הייל היטלר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יהודונים אוהבים חום ?!?!?!?!?!
אז בתאי הגזים יקבלו אותו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אפילו לא יכלו להקים בית לאומי באוגנדה, איפה שכל השנה חם בטירוף, אבל לפחות הגשמים שם יורדים קבוע !!!!!!!!
יהודונים הרי שונאים קור ואוהבים גשמי ברכה, לא !?!?!?!?!?!!?!??!?!
אז באוגנדה היו מקבלים זה באופן קבוע ובכמויות נדיבות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שנה מזדיינת
כל "מערכת" של גשם מתמתנת השנה
יום שני כבר התמתן פלאים ונשאר אולי משהו רק לצפון כרגיל
בסוף עוד ישאר חם מהרגיל אפילו ביום שני כנראה בעיקר במרכז ובדרום ויאללה אודרוב התחממות כבר לתוך דצמבר שיהיה לוהט
כוס אוחתבוק ערס!
 
היום זוועה כצפוי
כרגע 24 מעלות ולא יבש לפחות 50 אחוז לחות
הבעיה שהלילה ישאר חם בערך כמו עכשיו כי גם יושב אוויר חם, גם יהיה מעונן וגם תהיה רוח מערבית מהים החם
גם ככה צפוי ללילה רק 20-21 בתל אביב שזה פשוט עלוב לסוף נובמבר
זה לא שאחרי זה באה איזה מערכת קרה וגשומה וממושכת שמצדיקה חום כזה בלילה
כולה בצפון יטפטף עד מקסימום גשם קל וגם לא כל הצפון אלא כרגיל רמת הגולן והגליל שמעניינים תתחת
מחר אולי רק ירידה קלה בצהריים אולי בלבד ועדיין חם מהרגיל ויום שני שהיתה אמורה להיות ירידה ניכרת ואפילו טמפרטורה קצת מתחת לממוצע תהיה אולי עוד ירידה קלה וזהו
הבוקר עוד יתחיל חם מחר בוודאות (גם ככה צפוי להיות בהיר ולא מעונן כמו היום) כי תהיה רוח מזרחית + שמש מלאה אז יהיה כנראה אפילו יותר חם מהיום
רק מאוחר יותר קצת תירד הטמפרטורה והלחות תעלה
משלישי שוב התחממות כבר לתוך דצמבר המזדיין
כוס עמק!
 
נערך לאחרונה ב:
וגם בדצמבר נמשיך עם לילות של 20 או יותר בתל אביב
זה משהו חסר תקדים החום הזה כוס עמק ערס
אז תכתוב אימא שלך גם כן...תכ-תוב ! לחולרות שעאךק מומחים בנושא, שיכנסו כבר פא-נל ש-ל מו-מ-חים !
שיסביר למה, כמה, עמה ומהי לא סתם הנוסחה אלא ה-נוסחה לפתרון הבעיה הזאת !!!!!!!!!!!!!
הנה, תראה מה אני כותב להם במיילים כבר יותר מדי זמן :

נו !??!!?!?!
מתי כבר אימא שלכם מפגרים גם כן, תנדנדו לתקשורת ותכנסו באולפני כאן 11 למשל, פא-נל
של מו-מ-חים !?!?!?!?!
שבמשך מינימום שבמינימום חצי שעה, ידבר על למה מזג האוויר כ״כ מחורבן, למה כבר 4 שנים רצופות חוזרים
בדיוק על אותן טעויות כמו קודם גשם ואז אולי טמפרטורות יורדות, ולא קודם טמפרטורות יורדות ורק אז גשם, למה אין חודש
מזדיין אחד בכל החורף, שהוא על טהרת הקור ולמה
אחרי גשם, סערה וטמפרטורות נמוכות, הטמפרטורות שוב עולות ושוב נהיה חם !!!!!!!!!!!!!!!
מ-ה ע-שי-נו ב-זה ?!!?!?!??!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
ומתי לא סתם התאריך המדויק אלא ה-תאריך ה-מדויק, שבו תתחיל התקופה הקרה של השנה ?!?!?!?!?!?!!?!??!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!

תסבירו קיבינימט, למה זה קורה ?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?
למה קיבינימט, היה קר בימים האחרונים, ועכשיו שוב התחמם ושוב בלי גבול !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?
מ-ה ע-שי-נו ב-זה ?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
איפה מכון ויצמן !?!??!!?!? איפה אוניברסיטת...!?!?!?!?!?!?!?
אלו מין מדענים אתם ?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
לפי ההיגיון, כן ? הי-ג-יון, אמור להיות חם ברציפות עד תאריך מסוים, ואחרי זה אך ורק קר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בצרפת למשל, זה ככה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
אז תכתוב אימא שלך גם כן...תכ-תוב ! לחולרות שעאךק מומחים בנושא, שיכנסו כבר פא-נל ש-ל מו-מ-חים !
שיסביר למה, כמה, עמה ומהי לא סתם הנוסחה אלא ה-נוסחה לפתרון הבעיה הזאת !!!!!!!!!!!!!
הנה, תראה מה אני כותב להם במיילים כבר יותר מדי זמן :

נו !??!!?!?!
מתי כבר אימא שלכם מפגרים גם כן, תנדנדו לתקשורת ותכנסו באולפני כאן 11 למשל, פא-נל
של מו-מ-חים !?!?!?!?!
שבמשך מינימום שבמינימום חצי שעה, ידבר על למה מזג האוויר כ״כ מחורבן, למה כבר 4 שנים רצופות חוזרים
בדיוק על אותן טעויות כמו קודם גשם ואז אולי טמפרטורות יורדות, ולא קודם טמפרטורות יורדות ורק אז גשם, למה אין חודש
מזדיין אחד בכל החורף, שהוא על טהרת הקור ולמה
אחרי גשם, סערה וטמפרטורות נמוכות, הטמפרטורות שוב עולות ושוב נהיה חם !!!!!!!!!!!!!!!
מ-ה ע-שי-נו ב-זה ?!!?!?!??!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
ומתי לא סתם התאריך המדויק אלא ה-תאריך ה-מדויק, שבו תתחיל התקופה הקרה של השנה ?!?!?!?!?!?!!?!??!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!

תסבירו קיבינימט, למה זה קורה ?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?
למה קיבינימט, היה קר בימים האחרונים, ועכשיו שוב התחמם ושוב בלי גבול !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?
מ-ה ע-שי-נו ב-זה ?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
איפה מכון ויצמן !?!??!!?!? איפה אוניברסיטת...!?!?!?!?!?!?!?
אלו מין מדענים אתם ?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
לפי ההיגיון, כן ? הי-ג-יון, אמור להיות חם ברציפות עד תאריך מסוים, ואחרי זה אך ורק קר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בצרפת למשל, זה ככה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין השנה המזדיינת הזאת חמה בלי הפסקה
גם הלילה היום ומחר יהיו חמימים בתל אביב
היום לא ירד מה20 כל הלילה כי תהיה רוח מערבית חזקה וגשם לא יהיה חוץ מבצפון
מחר אולי ירד ל19 בלילה ורק ביום שלישי חד פעמית אולי יעשה טובה שירד ל15 מעלות
וביום רביעי כבר תהיה התחממות אז אוטומטית הלילה יהיה חם שוב
כוס עמק
 
תכתוב כבר וזהו.
כצפוי היה לילה חם אפילו ישנתי עם מאוורר כי היה 23 מעלות כל הלילה בתל אביב
רק בבוקר כשהיה קצת גשם זה הוריד את זה ל18 מעלות לזמן קצר ואחר כך זה שוב עלה
עכשיו כבר מעל 20 מעלות ורק 11 בבוקר והיום עוד ארוך
התחזית להיום כביכול היתה רק 20 מקסימום
וכמובן שגם הלילה הזה יהיה חמים תקוע מעל 20 בתל אביב כי תהיה רוח מערבית
רק מחר יהיה חד פעמית לילה קריר יותר אז אולי ירד לכיוון 15 אבל כבר ביום רביעי זה יקפוץ ככה שאחר כך זה לא ירד בלילה כבר
וזהו אז כבר מגיע דצמבר
כוס עמק
 
כצפוי היה לילה חם אפילו ישנתי עם מאוורר כי היה 23 מעלות כל הלילה בתל אביב
רק בבוקר כשהיה קצת גשם זה הוריד את זה ל18 מעלות לזמן קצר ואחר כך זה שוב עלה
עכשיו כבר מעל 20 מעלות ורק 11 בבוקר והיום עוד ארוך
התחזית להיום כביכול היתה רק 20 מקסימום
וכמובן שגם הלילה הזה יהיה חמים תקוע מעל 20 בתל אביב כי תהיה רוח מערבית
רק מחר יהיה חד פעמית לילה קריר יותר אז אולי ירד לכיוון 15 אבל כבר ביום רביעי זה יקפוץ ככה שאחר כך זה לא ירד בלילה כבר
וזהו אז כבר מגיע דצמבר
כוס עמק
כושיליאימא שלך, אמרתי לך תציף אותם במיילים.
את מטאוטק, בועז דיין, ירושמים, ערוץ 12, שמט...וככה עד שיענו ויתנו הסבר מ-ד-עי ! ללמה זה ככה !
 
למעלה