כביש 90: מספר רכבים שהתהפכו בסמוך

כביש 90: מספר רכבים שהתהפכו בסמוך

כביש 90: מספר רכבים שהתהפכו בסמוך לעוג`ה, כוחות הצלה וכיבוי אש בדרכם.
 
למעלה