כביש 38 - תקיעה ראשונה של קבלן DB

מצב
הנושא נעול.

פנחס25

New member
כביש 38 - תקיעה ראשונה של קבלן DB

כביש 38 - תקיעה ראשונה של קבלן DB
http://www.themarker.com/dynamo/cars

צעד חריג: נתיבי ישראל סילקה קבלן בעיצומו של פרויקט סלילת כביש
בחברה לא היו מרוצים מהתוכנית שהגישה חברת י.ד. ברזאני לסלילת כביש 38 ליד בית שמש ?
בנתיבי ישראל שוקלים לחלט את ערבויות הפרויקט ולתבוע את י.ד ברזאני.
נפגעת נוספת היא דניה סיבוס, המשמשת קבלן מבצע, ותספוג הפסדים של עשרות מיליוני שקלים


צעד לא שגרתי בענף התשתיות:
חברת נתיבי ישראל הודיעה לחברת התשתיות י.ד ברזאני על סילוקה מפרויקט ההפרדה המפלסית בכביש 38,
שהיקפו כ–200 מיליון שקל, בשל דחיות ועיכובים שנגרמו עקב תכנון הקבלן.
המהלך, המכונה "סילוק יד", הוא חמור ביותר ומבוצע לעתים רחוקות.
נתיבי ישראל לא נקטה מהלך דומה בחמש השנים האחרונות,
אף לא במחלף דרור, שפתיחתו נדחתה בחודשים רבים עקב בעיות ניקוז שהשחיתו את הכביש.
חברות אחרות בענף, כמו רכבת ישראל, נקטו אמנם מהלכים דומים, אך בפרויקטים קטנים יותר.

במסגרת הפסקת ההתקשרות עם הקבלן יופסקו העבודות,
ובנתיבי ישראל אף שוקלים לחלט את הערבות של הפרויקט ולתבוע את הקבלן בבית המשפט.
ייתכן כי הפרויקט יבוצע בידי הזוכה במקום השני במכרז, או שיפורסם מכרז חדש לגמרי.
י.ד ברזאני אינה הנפגעת היחידה מהמהלך.
החברה שהיתה אמורה לבצע את הפרויקט עבור ברזאני היא דניה סיבוס,
זרוע התשתיות של אפריקה ישראל, שתפסיד עשרות מיליוני שקלים בעקבות ההחלטה.

החלק הצפוני של כביש 38, בין בית שמש למחלף שער הגיא בכביש מס' 1,
עובר שדרוג והרחבה כדי לשפר את הבטיחות בו ולהגביר את קיבולתו,
דבר שיאפשר גם בנייה של אלפי יחידות דיור חדשות בבית שמש.
ההיקף הכולל של הפרויקט הוא 850 מיליון שקל, והוא חולק לשני מכרזים.
בחלק העיקרי, בין שער הגיא לאזור התעשייה הר־טוב, זכתה חברת עינב החץ -
אך ביצוע העבודות בחלק הדרומי היה מסובך יותר הנדסית,
וכלל הפרדה מפלסית בין הכביש למסילת הרכבת, וגישה ליישובי הסביבה.
כמקובל בפרויקטים רבים, המכרז כלל תכנון וביצוע (Design Build). כלומר,
הקבלן מתכנן בעצמו את הפרויקט, ומבצע לפי התכנון שלו. ואולם,
התכנון חייב להיות באישור מזמין העבודה, נתיבי ישראל במקרה זה, ועל פי הדרישות שלה.
ל
קבלן יש תמריץ לתכנן באופן שיחסוך בעלויות, והחיסכון מתחלק בינו לבין המדינה,
אבל הדבר לא יכול לפגוע באיכות הפרויקט. הצעת התכנון שהגישה בראזני שינתה את הגשרים שנדרשו,
באופן שעלול לפגוע בבנייה של מחלף בית שמש, ולייקר מאוד את עלותו.
התכנון גם היה מכריח שינויים סטטוטוריים שהיו דוחים את ביצוע הפרויקט.

גורמים הקשורים למכרז מספרים על מכבש לחצים שהופעל בידי ברזאני וקבלן המשנה שלה, דניה סיבוס,
שנועד לעודד את המדינה לקבל את תכנון הגשרים ולאפשר לחברות להמשיך בפרויקט, ובינתיים הביצוע נדחה (עד כה בחצי שנה).
באוגוסט הודיעה נתיבי ישראל לחברות המבצעות כי היא מתכננת לסלקן מן הפרויקט, לאחר שלא התייצבו לשימוע בוועדת המכרזים.
גם לאחר מכן, המשיכו מגעים בין הצדדים, אך ברזאני לא הציגה תכנון שתואם את דרישות המכרז.

המשא ומתן לא הוביל להסכמות על התכנון
מכרזי תכנון וביצוע נועדו לחסוך כסף למדינה, ולעודד תכנון יעיל ותיאום מוצלח בין התכנון לביצוע.
ואולם, הם גם מקור למחלוקות על התכנון ועל התאמתו לדרישות המדינה.
ברוב המקרים, לאחר משא ומתן, יש הסכמה בין החברה המזמינה לקבלן,
אך הפעם המגעים התארכו ועמדות הצדדים היו רחוקות.

בדיונים פנימיים, טענו בחברת ברזאני כי נתיבי ישראל עומדת על קיום סעיפים לא חיוניים בהסכמים,
וכי מדובר באפליה, מאחר ובפרויקטים אחרים אושרו שינויים תכנוניים (למשל, בגשר מוצא, שמבוצע בידי דניה סיבוס).
באותם דיונים האשימה נתיבי ישראל את החברה בפעולה שלא בתום לב ובתכסיסנות, ואמרו כי הם פועלים לפי האינטרס הציבורי.
גורמים בענף התשתיות מעריכים כי זהו ניסיון להעביר מסר לענף התשתיות,
כי גמישות התכנון במכרזי תכנון וביצוע מוגבלת, וכי על התכנון לעמוד בדרישות המדינה.

מנתיבי ישראל נמסר בתגובה: "התנהלותו התמוהה של הקבלן לא הותירה לחברה כל ברירה מלבד הוצאתו מהפרויקט, ללא דיחוי נוסף.
הדחיות והעיכובים שנקט הקבלן בחודשים האחרונים גרמו לפגיעה בפרויקט בעל חשיבות חברתית גבוהה,
הן במאבק בתאונות דרכים והן במאמץ הלאומי להקמת אלפי יחידות דיור,
שהרחבת הכביש הוא תנאי להקמתן. החברה תפעל ללא דיחוי להשלמת הפרויקט בנסיון לצמצם את הנזק שנגרם על ידי הקבלן".

חברות י.ד. ברזאני בדניה סיבוס סירבו להגיב.
 
אהבתי בעיקר את השורה הבאה:

כביש 38 - תקיעה ראשונה של קבלן DB
http://www.themarker.com/dynamo/cars

צעד חריג: נתיבי ישראל סילקה קבלן בעיצומו של פרויקט סלילת כביש
בחברה לא היו מרוצים מהתוכנית שהגישה חברת י.ד. ברזאני לסלילת כביש 38 ליד בית שמש ?
בנתיבי ישראל שוקלים לחלט את ערבויות הפרויקט ולתבוע את י.ד ברזאני.
נפגעת נוספת היא דניה סיבוס, המשמשת קבלן מבצע, ותספוג הפסדים של עשרות מיליוני שקלים


צעד לא שגרתי בענף התשתיות:
חברת נתיבי ישראל הודיעה לחברת התשתיות י.ד ברזאני על סילוקה מפרויקט ההפרדה המפלסית בכביש 38,
שהיקפו כ–200 מיליון שקל, בשל דחיות ועיכובים שנגרמו עקב תכנון הקבלן.
המהלך, המכונה "סילוק יד", הוא חמור ביותר ומבוצע לעתים רחוקות.
נתיבי ישראל לא נקטה מהלך דומה בחמש השנים האחרונות,
אף לא במחלף דרור, שפתיחתו נדחתה בחודשים רבים עקב בעיות ניקוז שהשחיתו את הכביש.
חברות אחרות בענף, כמו רכבת ישראל, נקטו אמנם מהלכים דומים, אך בפרויקטים קטנים יותר.

במסגרת הפסקת ההתקשרות עם הקבלן יופסקו העבודות,
ובנתיבי ישראל אף שוקלים לחלט את הערבות של הפרויקט ולתבוע את הקבלן בבית המשפט.
ייתכן כי הפרויקט יבוצע בידי הזוכה במקום השני במכרז, או שיפורסם מכרז חדש לגמרי.
י.ד ברזאני אינה הנפגעת היחידה מהמהלך.
החברה שהיתה אמורה לבצע את הפרויקט עבור ברזאני היא דניה סיבוס,
זרוע התשתיות של אפריקה ישראל, שתפסיד עשרות מיליוני שקלים בעקבות ההחלטה.

החלק הצפוני של כביש 38, בין בית שמש למחלף שער הגיא בכביש מס' 1,
עובר שדרוג והרחבה כדי לשפר את הבטיחות בו ולהגביר את קיבולתו,
דבר שיאפשר גם בנייה של אלפי יחידות דיור חדשות בבית שמש.
ההיקף הכולל של הפרויקט הוא 850 מיליון שקל, והוא חולק לשני מכרזים.
בחלק העיקרי, בין שער הגיא לאזור התעשייה הר־טוב, זכתה חברת עינב החץ -
אך ביצוע העבודות בחלק הדרומי היה מסובך יותר הנדסית,
וכלל הפרדה מפלסית בין הכביש למסילת הרכבת, וגישה ליישובי הסביבה.
כמקובל בפרויקטים רבים, המכרז כלל תכנון וביצוע (Design Build). כלומר,
הקבלן מתכנן בעצמו את הפרויקט, ומבצע לפי התכנון שלו. ואולם,
התכנון חייב להיות באישור מזמין העבודה, נתיבי ישראל במקרה זה, ועל פי הדרישות שלה.
ל
קבלן יש תמריץ לתכנן באופן שיחסוך בעלויות, והחיסכון מתחלק בינו לבין המדינה,
אבל הדבר לא יכול לפגוע באיכות הפרויקט. הצעת התכנון שהגישה בראזני שינתה את הגשרים שנדרשו,
באופן שעלול לפגוע בבנייה של מחלף בית שמש, ולייקר מאוד את עלותו.
התכנון גם היה מכריח שינויים סטטוטוריים שהיו דוחים את ביצוע הפרויקט.

גורמים הקשורים למכרז מספרים על מכבש לחצים שהופעל בידי ברזאני וקבלן המשנה שלה, דניה סיבוס,
שנועד לעודד את המדינה לקבל את תכנון הגשרים ולאפשר לחברות להמשיך בפרויקט, ובינתיים הביצוע נדחה (עד כה בחצי שנה).
באוגוסט הודיעה נתיבי ישראל לחברות המבצעות כי היא מתכננת לסלקן מן הפרויקט, לאחר שלא התייצבו לשימוע בוועדת המכרזים.
גם לאחר מכן, המשיכו מגעים בין הצדדים, אך ברזאני לא הציגה תכנון שתואם את דרישות המכרז.

המשא ומתן לא הוביל להסכמות על התכנון
מכרזי תכנון וביצוע נועדו לחסוך כסף למדינה, ולעודד תכנון יעיל ותיאום מוצלח בין התכנון לביצוע.
ואולם, הם גם מקור למחלוקות על התכנון ועל התאמתו לדרישות המדינה.
ברוב המקרים, לאחר משא ומתן, יש הסכמה בין החברה המזמינה לקבלן,
אך הפעם המגעים התארכו ועמדות הצדדים היו רחוקות.

בדיונים פנימיים, טענו בחברת ברזאני כי נתיבי ישראל עומדת על קיום סעיפים לא חיוניים בהסכמים,
וכי מדובר באפליה, מאחר ובפרויקטים אחרים אושרו שינויים תכנוניים (למשל, בגשר מוצא, שמבוצע בידי דניה סיבוס).
באותם דיונים האשימה נתיבי ישראל את החברה בפעולה שלא בתום לב ובתכסיסנות, ואמרו כי הם פועלים לפי האינטרס הציבורי.
גורמים בענף התשתיות מעריכים כי זהו ניסיון להעביר מסר לענף התשתיות,
כי גמישות התכנון במכרזי תכנון וביצוע מוגבלת, וכי על התכנון לעמוד בדרישות המדינה.

מנתיבי ישראל נמסר בתגובה: "התנהלותו התמוהה של הקבלן לא הותירה לחברה כל ברירה מלבד הוצאתו מהפרויקט, ללא דיחוי נוסף.
הדחיות והעיכובים שנקט הקבלן בחודשים האחרונים גרמו לפגיעה בפרויקט בעל חשיבות חברתית גבוהה,
הן במאבק בתאונות דרכים והן במאמץ הלאומי להקמת אלפי יחידות דיור,
שהרחבת הכביש הוא תנאי להקמתן. החברה תפעל ללא דיחוי להשלמת הפרויקט בנסיון לצמצם את הנזק שנגרם על ידי הקבלן".

חברות י.ד. ברזאני בדניה סיבוס סירבו להגיב.
אהבתי בעיקר את השורה הבאה:
"בדיונים פנימיים, טענו בחברת ברזאני כי נתיבי ישראל עומדת על קיום סעיפים לא חיוניים בהסכמים".

פשוט שירה.
 

פנחס25

New member
אם במחלף חמד הקבלן הצליח להפוך את כל הכוונות. אני כבר לא יו

אהבתי בעיקר את השורה הבאה:
"בדיונים פנימיים, טענו בחברת ברזאני כי נתיבי ישראל עומדת על קיום סעיפים לא חיוניים בהסכמים".

פשוט שירה.
אם במחלף חמד הקבלן הצליח להפוך את כל הכוונות. אני כבר לא יו
במחלף חמד הקבלן היה אמור להרים את כל הכביש עד לגובה הגשר. והמעבר היה אמור להפוך למנהרה בגובה הכביש.
הקבלן העביר אישור שהכביש ימשיך להיות למטה. והגשר יהיה למעלה.
אם זה הצליח לו. אני כבר לא יודע מה נקרא שנתיבי ישראל עומדים על קיום איכות בתכנון
 
לא יודע מה קרה במחלף חמד, ועוד פחות מכך מה קרה כאן

אם במחלף חמד הקבלן הצליח להפוך את כל הכוונות. אני כבר לא יו
במחלף חמד הקבלן היה אמור להרים את כל הכביש עד לגובה הגשר. והמעבר היה אמור להפוך למנהרה בגובה הכביש.
הקבלן העביר אישור שהכביש ימשיך להיות למטה. והגשר יהיה למעלה.
אם זה הצליח לו. אני כבר לא יודע מה נקרא שנתיבי ישראל עומדים על קיום איכות בתכנון
לא יודע מה קרה במחלף חמד, ועוד פחות מכך מה קרה כאן
לפי מה שנראה ההצעה נדחתה, בין היתר בגלל שהיא מייקרת מאוד את הפרוייקט ואולי גם בגלל שאף אחד לא רצה להיכנס לסרט חוזר של ועדות תכנוניות (מה שאומר דחייה של חודשים ואולי שנים), במקרה כזה הוא צריך לקבל את הדחייה ולהמשיך הלאה ולהציג משהו באמת בעל היתכנות. יש להניח שבמחלף חמד הציעו הצעה חכמה, זולה ובעלת היתכנות.

בנוסף לכך, הקבלן בוודאי לא יכול לטעון שהלקוח "מתעקש על פרטים לא חיוניים" בהזמנה. זה כבר אומר משהו מהותי על היחס שלו לעניין.
 

פנחס25

New member
שורה תחתונה. מדובר על קבלן ללא ניסיון ב DB שידו סולק מהפרויק

לא יודע מה קרה במחלף חמד, ועוד פחות מכך מה קרה כאן
לפי מה שנראה ההצעה נדחתה, בין היתר בגלל שהיא מייקרת מאוד את הפרוייקט ואולי גם בגלל שאף אחד לא רצה להיכנס לסרט חוזר של ועדות תכנוניות (מה שאומר דחייה של חודשים ואולי שנים), במקרה כזה הוא צריך לקבל את הדחייה ולהמשיך הלאה ולהציג משהו באמת בעל היתכנות. יש להניח שבמחלף חמד הציעו הצעה חכמה, זולה ובעלת היתכנות.

בנוסף לכך, הקבלן בוודאי לא יכול לטעון שהלקוח "מתעקש על פרטים לא חיוניים" בהזמנה. זה כבר אומר משהו מהותי על היחס שלו לעניין.
שורה תחתונה. מדובר על קבלן ללא ניסיון ב DB שידו סולק מהפרויק
ועכשיו יצטרכו להחליט האם מעבירים את זה לשני במכרז. ולקוות שלא יתקע בבית משפט לכמה שנים.
 

amit1270

New member
במחלף חמד התכנית שונתה וטוב שכך

אם במחלף חמד הקבלן הצליח להפוך את כל הכוונות. אני כבר לא יו
במחלף חמד הקבלן היה אמור להרים את כל הכביש עד לגובה הגשר. והמעבר היה אמור להפוך למנהרה בגובה הכביש.
הקבלן העביר אישור שהכביש ימשיך להיות למטה. והגשר יהיה למעלה.
אם זה הצליח לו. אני כבר לא יודע מה נקרא שנתיבי ישראל עומדים על קיום איכות בתכנון
במחלף חמד התכנית שונתה וטוב שכך
התכנון המקורי של הפיכת המחלף על פניו היה יקר והרסני יותר ולא היה בו יתרון משמעותי לעומת התכנון החדש, שמתאים הרבה יותר לתנאי השטח.
 

zvir1

New member
מה ? בדיוק להפך !!!!!!!!!!!

במחלף חמד התכנית שונתה וטוב שכך
התכנון המקורי של הפיכת המחלף על פניו היה יקר והרסני יותר ולא היה בו יתרון משמעותי לעומת התכנון החדש, שמתאים הרבה יותר לתנאי השטח.
מה ? בדיוק להפך !!!!!!!!!!!
ניסו לתקן את השגיאות של מנהרת הקסטל הקצרה מדי....
בזה שאזור חמד יהיה מוגבה
והירידות והעליות יתמתנו
חזרנו לאיכות התכנון של שנות הששים
תודה רבה .
&nbsp
 
נכון מאוד ! מנהרת הראל היא טעות נוראה

מה ? בדיוק להפך !!!!!!!!!!!
ניסו לתקן את השגיאות של מנהרת הקסטל הקצרה מדי....
בזה שאזור חמד יהיה מוגבה
והירידות והעליות יתמתנו
חזרנו לאיכות התכנון של שנות הששים
תודה רבה .
&nbsp
נכון מאוד ! מנהרת הראל היא טעות נוראה
במתכונת הנוכחית הקצרה ובכייה לדורות !
עדיין ניתן לתקן ולבנות מנהרה ארוכה יותר ונמוכה יותר תוך ביטול המנהרות הנוכחיות הקצרות שהרי ברור שבעוד כמה שנים ייאלצו שוב לכרות מנהרות נמוכות יותר ושוב ושוב לשדרג את הכביש. הטימטום הוא בכך שלא כרו מנהרות מתחת לכל מבשרת ציון שהיו מסתיימות באזור בית נקופה ובכך חוסכים טירדות סטטוטוריות רבות מאוד ושיפועים שעדיין לא יעשו חסד עם כלי-רכב כבדים. את המנהרות היה צורך להתחיל ממש מתחת להר המנוחות ולכרות בקו ישר עד ליציאה מבית נקופה/קרית ענבים. זה היה חוסך פגיעה רבה בנוף, חוסך סיבובים, חוסך שיפועים ומקצר את הדרך בלפחות ק"מ שלם. היתה גם הצעה לכרות מנהרות כמעט עד ליציאה משער הגיא ולמעשה לבטל כליל את תוואי הכביש הקיים כיום ממוצא ועד שער הגיא או להופכו לכביש אזורי פנימי המשרת את מבשרת, בית-נקופה, קרית-ענבים, מעלה החמישה, הר אדר ואבו גוש, נוה-אילן, בית-מאיר, שורש ושואבה, ובכך לתת אפשרות חופשית לעשות כמעט כל מה שרוצים מתחת לפני האדמה עם אפשרות לכרות בעתיד מנהרה נוספת בלא שום פגיעה בערכי טבע ונוף וללא שום בעיה סטטוטורית.
את ההצעה הזו הגה בזמנו אחד ממתכנני התוואי המשודרג והיא ירדה מהפרק עקב חישובי ביצוע כלכליים גבוהים מדי.
 
לא מפתיע...

כביש 38 - תקיעה ראשונה של קבלן DB
http://www.themarker.com/dynamo/cars

צעד חריג: נתיבי ישראל סילקה קבלן בעיצומו של פרויקט סלילת כביש
בחברה לא היו מרוצים מהתוכנית שהגישה חברת י.ד. ברזאני לסלילת כביש 38 ליד בית שמש ?
בנתיבי ישראל שוקלים לחלט את ערבויות הפרויקט ולתבוע את י.ד ברזאני.
נפגעת נוספת היא דניה סיבוס, המשמשת קבלן מבצע, ותספוג הפסדים של עשרות מיליוני שקלים


צעד לא שגרתי בענף התשתיות:
חברת נתיבי ישראל הודיעה לחברת התשתיות י.ד ברזאני על סילוקה מפרויקט ההפרדה המפלסית בכביש 38,
שהיקפו כ–200 מיליון שקל, בשל דחיות ועיכובים שנגרמו עקב תכנון הקבלן.
המהלך, המכונה "סילוק יד", הוא חמור ביותר ומבוצע לעתים רחוקות.
נתיבי ישראל לא נקטה מהלך דומה בחמש השנים האחרונות,
אף לא במחלף דרור, שפתיחתו נדחתה בחודשים רבים עקב בעיות ניקוז שהשחיתו את הכביש.
חברות אחרות בענף, כמו רכבת ישראל, נקטו אמנם מהלכים דומים, אך בפרויקטים קטנים יותר.

במסגרת הפסקת ההתקשרות עם הקבלן יופסקו העבודות,
ובנתיבי ישראל אף שוקלים לחלט את הערבות של הפרויקט ולתבוע את הקבלן בבית המשפט.
ייתכן כי הפרויקט יבוצע בידי הזוכה במקום השני במכרז, או שיפורסם מכרז חדש לגמרי.
י.ד ברזאני אינה הנפגעת היחידה מהמהלך.
החברה שהיתה אמורה לבצע את הפרויקט עבור ברזאני היא דניה סיבוס,
זרוע התשתיות של אפריקה ישראל, שתפסיד עשרות מיליוני שקלים בעקבות ההחלטה.

החלק הצפוני של כביש 38, בין בית שמש למחלף שער הגיא בכביש מס' 1,
עובר שדרוג והרחבה כדי לשפר את הבטיחות בו ולהגביר את קיבולתו,
דבר שיאפשר גם בנייה של אלפי יחידות דיור חדשות בבית שמש.
ההיקף הכולל של הפרויקט הוא 850 מיליון שקל, והוא חולק לשני מכרזים.
בחלק העיקרי, בין שער הגיא לאזור התעשייה הר־טוב, זכתה חברת עינב החץ -
אך ביצוע העבודות בחלק הדרומי היה מסובך יותר הנדסית,
וכלל הפרדה מפלסית בין הכביש למסילת הרכבת, וגישה ליישובי הסביבה.
כמקובל בפרויקטים רבים, המכרז כלל תכנון וביצוע (Design Build). כלומר,
הקבלן מתכנן בעצמו את הפרויקט, ומבצע לפי התכנון שלו. ואולם,
התכנון חייב להיות באישור מזמין העבודה, נתיבי ישראל במקרה זה, ועל פי הדרישות שלה.
ל
קבלן יש תמריץ לתכנן באופן שיחסוך בעלויות, והחיסכון מתחלק בינו לבין המדינה,
אבל הדבר לא יכול לפגוע באיכות הפרויקט. הצעת התכנון שהגישה בראזני שינתה את הגשרים שנדרשו,
באופן שעלול לפגוע בבנייה של מחלף בית שמש, ולייקר מאוד את עלותו.
התכנון גם היה מכריח שינויים סטטוטוריים שהיו דוחים את ביצוע הפרויקט.

גורמים הקשורים למכרז מספרים על מכבש לחצים שהופעל בידי ברזאני וקבלן המשנה שלה, דניה סיבוס,
שנועד לעודד את המדינה לקבל את תכנון הגשרים ולאפשר לחברות להמשיך בפרויקט, ובינתיים הביצוע נדחה (עד כה בחצי שנה).
באוגוסט הודיעה נתיבי ישראל לחברות המבצעות כי היא מתכננת לסלקן מן הפרויקט, לאחר שלא התייצבו לשימוע בוועדת המכרזים.
גם לאחר מכן, המשיכו מגעים בין הצדדים, אך ברזאני לא הציגה תכנון שתואם את דרישות המכרז.

המשא ומתן לא הוביל להסכמות על התכנון
מכרזי תכנון וביצוע נועדו לחסוך כסף למדינה, ולעודד תכנון יעיל ותיאום מוצלח בין התכנון לביצוע.
ואולם, הם גם מקור למחלוקות על התכנון ועל התאמתו לדרישות המדינה.
ברוב המקרים, לאחר משא ומתן, יש הסכמה בין החברה המזמינה לקבלן,
אך הפעם המגעים התארכו ועמדות הצדדים היו רחוקות.

בדיונים פנימיים, טענו בחברת ברזאני כי נתיבי ישראל עומדת על קיום סעיפים לא חיוניים בהסכמים,
וכי מדובר באפליה, מאחר ובפרויקטים אחרים אושרו שינויים תכנוניים (למשל, בגשר מוצא, שמבוצע בידי דניה סיבוס).
באותם דיונים האשימה נתיבי ישראל את החברה בפעולה שלא בתום לב ובתכסיסנות, ואמרו כי הם פועלים לפי האינטרס הציבורי.
גורמים בענף התשתיות מעריכים כי זהו ניסיון להעביר מסר לענף התשתיות,
כי גמישות התכנון במכרזי תכנון וביצוע מוגבלת, וכי על התכנון לעמוד בדרישות המדינה.

מנתיבי ישראל נמסר בתגובה: "התנהלותו התמוהה של הקבלן לא הותירה לחברה כל ברירה מלבד הוצאתו מהפרויקט, ללא דיחוי נוסף.
הדחיות והעיכובים שנקט הקבלן בחודשים האחרונים גרמו לפגיעה בפרויקט בעל חשיבות חברתית גבוהה,
הן במאבק בתאונות דרכים והן במאמץ הלאומי להקמת אלפי יחידות דיור,
שהרחבת הכביש הוא תנאי להקמתן. החברה תפעל ללא דיחוי להשלמת הפרויקט בנסיון לצמצם את הנזק שנגרם על ידי הקבלן".

חברות י.ד. ברזאני בדניה סיבוס סירבו להגיב.
לא מפתיע...
 

בועז ל

New member


לא מפתיע...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה