כאן נמחקה הודעה של משתמש שאין לו מקום בפורום

כאן נמחקה הודעה של משתמש שאין לו מקום בפורום

כמו כן הוגבלה כניסתו לפורום
 
במסגרת עיצומי העוס"ים שוטטתי קצת באתרים שונים

היות ויש מחסור בפורום באתר האיגוד... היו כמה הודעות שיכולתי לשער מי עומד אחריהן ואני מחזקת את ידי מנהלת הפורום על האסרטיביות בצעדיך. ..."להניח לכל שלב, התפתחות וחוויה להציע חוכמה לנשמתה"... ג'ואן אנדרסון, שנה ליד הים
 
למעלה