י"ם:פחים בוערים בהפגנה ברחוב שבטי

י"ם:פחים בוערים בהפגנה ברחוב שבטי

י"ם:פחים בוערים בהפגנה ברחוב שבטי ישראל נגד ההחלטה להכניס את וייספיש לשנתיים בכלא-הכביש נחסם לתנועה, דיווח נרחב בקו, להאזנה 1900502424
 
רחוב שבטי יש\ראל בירושלים נחסם, עקב

רחוב שבטי יש\ראל בירושלים נחסם, עקב הפגנה למען האברך וייספיש שצפוי להכנס לתא הכלא לשנתיים
 
למעלה