י-ם: לקופ"ח בדרך יריחו הובאה ילדה שנפלה מגובה

למעלה