י"ם חניון גבעתי נמסר על התאבדות ח.

י"ם חניון גבעתי נמסר על התאבדות ח.

י"ם חניון גבעתי נמסר על התאבדות ח.הכרה חיתוך ורידים כוחות איחוד הצלה בדרך
 
למעלה