יתרונה ללווים של ירידת ערך הקניה של הכסף.

יתרונה ללווים של ירידת ערך הקניה של הכסף.

למה זה טוב ללווים (חייבים) שערך הקניה של הכסף יורד ? זה נכון כשההלוואה צמודה למדד או כשהיא לא צמודה ?
 
למעלה