יש רגעים של נחת.....הפרחים לצה"ל

יש רגעים של נחת.....הפרחים לצה"ל


Palestinian children diagnosed with cancer visited Israel's only ski resort located in Mt. Hermon, northern Israel. The children, accompanied by parents and family, enjoyed the snow and slopes along with IDF soldiers from the Alpine Unit. Their trip to the Hermon was made possible by Civil Administration, the Israeli body responsible for administering and coordinating civilian and humanitarian needs in the West Bank.The children are undergoing treatment at the Augusta Victoria hospital in Jerusalem. The Civil Administration's Health Coordinator, Dalia Bassa and the Commander of the Alpine unit jointly organized the trip.The Alpine Unit is an elite unit of reserve soldiers who undergo intensive training particularly in the Mt. Hermon region. The unit carries out regional defense tactics, shooting while skiing at high speeds, snowmobiling, and riding Sno-Cats.
 

אבן 11

New member
מה יפה?

הכל באנגלית. יש כאן ימנונים אנאלפא ביתים שלא יודעים אנגלית
 

shlomigot

New member
לא הבנתי, אין פה שום מילה רעה על חרדים

איפה הקאטצ' ?
 

shlomigot

New member
זה אומר רק שנשארו לך עוד 3 הודעות להשלמת

המכסה... אל תתרשל ..קדימה, לעבודה, אם לא נטפח את השנאה היא עוד עלולה להעלם.
 
השנאה באה ממך...בלבד...על מה תלין?

אני מבין שכשנגמרים לך הטיעונים הרציונלים אתה פונה לרציונלים...ומהר מאד גם תאשים אותי בנאציזים...כפי שאתם מאשימים את המשטרה. אולי זה עושה רושם על אלוהיך....לא בכדי הוא עגל....
 

shlomigot

New member
אז הנה כאן בדיוק אתה טועה שוב

ולפני שתשלח אותי בטעות שוב "ללקק את הביצים של הרב" אני אזכיר לך שאני חילוני רק בגלל העגל אני מחשיב לך את זה בתור חצי הודעה נשארו לך עוד 2 וחצי ואתה יכול להעביר כרטיס.
 
אתה ממשיך לקשקש את עצמך לדעת...השנאה באה

ממך....לא בכדי עגל הזהב... בכלל...על מה אתה בדיוק אתה מלין...שלא שלחתי אותך ללקק לרב את הביצים?
 

shlomigot

New member
אל רול, מי ייתן ויום אחד תזכה לכפר על כל

דברי הבלע שאתה כותב, ותצליח להתעלות על הבהמיות והוולגריות שכל כך מאפיינים אותך תלמד לכבד את האחר, ולנהוג בדרך ארץ. כולי תקווה : )
 

shlomigot

New member
האמת אני חייב להודות שהשתפרת בתקופה האחרונה

פעם היית רק מקלל מגדף ומשפיל, היום אתה באמת משתדל להיות נחמד כנראה שהבנת שמדרך הקללות הגידופים וההשפלות לא ייצא לך הרבה אני רק מקווה שתמשיך להשתפר
 

טוליפן33

New member
חוק טל וחוק עולם הישיבות -חייבים לעבור מהעולם

2 חוקי הפריבליגיה היחודיים עבור המיגזר החרדי אינם הגונים ואינם הוגנים,לכן דינם להתבטל. פלישת החרדים למרחב הציבורי עם מושגים שאין מקומם במדינה דמוקרטית מודרנית- גם היא חייבת להיפסק.
 

shlomigot

New member
חשוב גם לחזור על המנטרה לפחות 3 פעמים ביום

על מה אתם נלחמים ? למרות חוק טל קייים אחוז מתגייסים חרדים שעולה ועולה משנה לשנה קיים אחוז מתנדבים לשירות אזרחי שעולה ועולה משנה לשנה. אני באמת רוצה להבין למה אתם כל כך מפחדים מחרדים, איך הקיום של חרדים פוגע אישית בכם כל הנאורים והחכמים. פלישת החרדים למרחב הציבורי ??? אולי פשוט לסגור אותם בגטאות ? החרדים הם חלק מהחברה ואין לך ולי הרבה מה לעשות כנגד זה, חוץ מלדאוג לכך שישתלבו בחברה עליהם ללמוד לקבל ולכבד אותנו, ועלינו ללמוד לקבל ולכבד אותם. אני בכלל לא בעד מימון ישיבות, אבל אני גם לא בעד גיוס מאסיבי של חרדים לצבא, בדיוק כפי שאני לא בעד גיוס ערבים לצבא. אין בזה הרבה תועלת, זה אומר שינוי פני הצבא עם הצטרפות אוכלוסיה חדשה עם דרישות חדשות. ואת זה אתם בטח לא רוצים. אתם פשוט מנהלים מלחמת חורמה בכל מה שמריח ונראה כמו חרדי. אתם לא מציגים שום פתרון להשתלבות החרדים בחברה, ויותר מכך נראה שאתם לא רוצים פתרון, נראה כאילו אתם רוצים שלא יהיו חרדים אני פשוט נגעל מהשנאה הזו כלפי אנשים, בעיקר כשהיא מיוצגת על ידי כאלה שרואים בעצמם פלורליסטים ומקבלי האחר. יש מקום לביקורת כנגד החברה החרדית ודרכיה, וגם לי יש הרבה ביקורת. אבל מביקורת ועד שינאה עיוורת שגובלת בגזענות יש מרחק מאוד גדול.
 

טוליפן33

New member
מה הקשר בין שינאה עיוורת וקיום 2 חוקים חצופים

למה לקשקש בקומקום אין שום שמץ סיבה שלמיגזר החרדי יהיו 2 חוקי פריבילגיה יחודיים אך ורק עבורם - בשונה מכל יתר אזרחי המדינה. "ביקורת החברה החרדית" יכול להיות נושא מעניין,וכול להיות משעמם. אני לא חייבת להתעניין בהם יותר משאתה מתעניין בחברות מיגזריות אחרות. חוקים מוזרים פריבילגים עבור מיגזר מסויים מטעם חוק המדינה-זה העניין ! המרחב הציבור בהתאם לכללי דמוקרטיה ומדינה מודרנית- זה העניין !
 

shlomigot

New member
העניין הוא שאת שונאת חרדים ומפחדת מהם

את גם לא מעוניינת שהם ישתלבו בחברה, אם יבוטל חוק טל, זה אומר שצה"ל יצטרך להתאים את עצמו לחרדים, אם יבוטל חוק הקצבאות, יכול להיות שמחר יפטרו אותך (אם את עובדת זאת אומרת) בגלל שהתחרות על מקומות העבודה תגדל. זה כל העניין, את גברת טוליפן, שונאת וסולדת מחרדים, ומשתמשת בתירוץ קיום החוקים האלה כדי להצדיק את שנאתך. לא מעניינת אותך השתלבות החרדים בחברה, ולא מעניינת אותך העליה המתמדת באחוז החרדים העובדים והמתגייסים את מפחדת מחרדים ומה שמעניין אותך זה לשנוא אותם. וזה גבירתי בשתי מילים - גועל נפש.
 
למעלה