יש לנצל את שיפור היחסים עם מדינות ערב לחסל לגמרי את ארגוני הטרור הערביים.

למעלה