יש לי סעיף 14 בחוזה העבודה שלי.

במקרה כזה, בו יש לך הסדר מטיב מכח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תהיה זכאי לקבלת כל הסכום שהצטבר בקופת פיצויי פיטוריך (רכיב שבקופת הגמל הפנסיונית שלך).
עם זאת, ככל שהופרשו לך סכומים חלקיים בלבד לקופת הגמל (למשל - הפרשות שבוצעו לפי 6% ולא לפי 8.3%), המעסיק לא יצטרך להשלים לך את יתרת פיצויי פיטוריך, וזאת ככל שנסיבות עזיבתך אינם כאלו המזכים בפיצויי פיטורים (למשל - מצב בריאותי, גיוס לצבא, הרעת תנאים, לידה וכו').
 
למעלה