יש לו נרות, ואין לו אור להדליקם -הבלוג לייטמן

shmoelk55

New member
יש לו נרות, ואין לו אור להדליקם -הבלוג לייטמן

יש לו נרות, ואין לו אור להדליקם

בעל הסולם. מאמר "תורת הקבלה ומהותה": וזה שכתוב "נר מצוה ותורה אור", כי בדומה למי שיש לו נרות, ואין לו אור להדליקם, נמצא יושב בחושך, כן מי שיש בידו מצוות ואין בו תורה, הרי הוא יושב בחושך, כי התורה אור, שבה מדליקין ומאירין את החושך שבגוף כאמור.

ישנם אנשים שמבצעים המון פעולות. הם חושבים שמעשיהם נכונים, כלומר מקרבים אותם לשׂכר רוחני גבוה, אך כל זה לצערי, אינו כך. האדם מסכם את חייו, וחושב שעשה כל כך הרבה מעשים טובים, ביצע את הרצונות של הבורא (מצוות), למד תורה, למד בעל פה הרבה טקסטים "קדושים", ביצע את כל התיקונים – בסופו של דבר הוא מגלה שלא עשה כלום, כי הרי "מצווה ללא כוונה, כגוף בלי נשמה". יוצא, שכל הפעולות הפיזיות האלה, לא יוצרות שום סיכום חיובי בחייו.

החיים חלפו, והוא התאמץ וסבל לשווא. הוא יצטרך שוב לחזור למציאות הזאת, להיוולד ולהתחיל מחדש לגדול מהחיתולים, בתקווה שבגלגול הבא הוא יצליח להשׂיג משהו. כך אנחנו מתקדמים מדור לדור, מחיים לחיים, כל פעם אותן הנשמות, עד שנשׂיג את יישׂומנו הנכון. כי הרי תכלית החיים זה לא בביצוע פעולות פיזיות מסוימות, אלא בתיקון הטבע שלנו. המצווה היא תיקון הרצון האגואיסטי בכוונה על מנת להשפיע. מתוך הקביעה הזאת יוצא, שעלינו להסתכל: האם תיקנו לפחות רצון אחד, יצרנו איחוד עם האחרים?

עד כאן - איך הוא יכול לומר שרצונות של הבורא -כל הפעולות הפיזיות לא יוצרות שם סיכום חיובי?
איך אפשר לעשות תיקונים בטבע לנו ברצון האגואיסטי עם 4 המינים ? בהנחת תפילין ? באכילת מצה? (אנחנו בעולם העשיה ) אשר ברא אלוהים לעשות .
תשובתו של לייטמן אינה תשובה.
תישאלו אותו למה צריך אביזרים למצווה ? -מעניין מה הוא יענה לכם .
 
לא הבנתי מה מציק לך

אם אתה נמצא במקום שנותן לך את כל מה שליבך חושק בו,
מדוע הינך נותן את עינך במקום שלא ?
 

shmoelk55

New member
הסבר של בעל הסולם

תורת מי אתה -אתם לומדים -תורת בעל הסולם או תורת לייטמן
וזה מאמר בעל הסולם
כי נר מצווה ותורה אור | פרשת תרומה, חלק ב' | זוהר לעם | קבלה לעם | ספריית ...

תשכו) כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. כי נר מצווה, כל מי שמשתדל בעוה"ז במצוות התורה, נערך לו בכל מצווה נר אחד, להאיר לו בעולם ההוא. ותורה אור, מי שעוסק בתורה זוכה לאור העליון שממנו נדלק הנר. כי נר בלי אור אינו כלום. אור בלי נר ג"כ אינו יכול להאיר. נמצא, ששניהם צריכים זה לזה, שצריכים מעשה המצווה לתקן נר, וצריכים לעסוק בתורה להאיר הנר. אשרי מי שעוסק בה באור ובנר. יש לו נרות, ואין לו אור להדליקם
 

סמדר 620

New member
אשריך וטוב לך

הינך מבין את כתבי בעל הסולם עפ"י דרכך וזה בסדר -אשריך וטוב לך
רק הרבה טוב בעולם,
הרבה בדרכך אהבה בעולם,
הערכה וכבוד לכל אדם
ושיהיה לך חג שמח וכשר
לך ולכל עם ישראל
 
זו לא רק דרכו, אלא דרך כל ממשכי דרכם האמיתיים

של הרב"ש אשלג ובעל הסולם!
ראי את דברי הרב גוטליב:

" בס"ד
...החלטתי לפרסם את דעתי אשר אותה ליבנתי עם גדול תלמידי האדמו"ר רבי ברוך שלום זי"ע, ר' ישראל מילר שליט"א (המוציא לאור של ספרי בעה"ס), שזכה לשבת לימינו של האדמו"ר הרב"ש זצ"ל משך 35 שנים ברציפות, והיה ללא ספק האדם היותר קרוב אליו. א"כ המאמר דלקמן הוא בעצם פרי משותף שלי ושלו, ומטרתו להוציא לאור עולם את דעת רבותינו לבית אשלג זי"ע כפי ששמענו מהם, והודרכנו על ידם - לאיזו דרך להתחבר, ומאיזו דרך להתרחק:

זכיתי להיות אצל רבי ברוך שלום אשלג זי"ע משך 14 שנה, והייתי מקורב אליו מאד, וממש בן ביתו, ומעולם לא שמעתי ממנו בדותא שכזו שאין קשר בין לימוד הקבלה לקיום המצוות ח"ו, ומעולם לא שמעתי ממנו הבלים כגון שקיום המצוות הוא מעין רשות ולא חובת התורה ח"ו. להפך: היה מקפיד על קלה כחמורה, ומדקדק בכל המצוות ובכל ההלכות עד פרטי פרטים. ולא זו בלבד, אלא שהורה לנו תלמידיו הקרובים, שמחובתינו לדקדק בקיום ההלכות, עוד יותר מאנשים שלומדים רק נגלה. וציין במפורש שכל הצלחתינו בענין ההתקרבות לה', תלויה בשילוב ב' הדברים גם יחד, שמירת התורה ומצוות באופן מעשי בכל פרטיהם ודקדוקיהם, שהוא כעין הגוף, ולימוד חכמת הקבלה שהוא כעין הנשמה. וברור שנשמה בלי גוף היא אויר נטול משמעות, ריחוף ללא עוגן במציאות היום יומית, ממש כמו שגוף ללא נשמה, יושב בחושך, ללא אורה.

אנשי האמונה האמיתיים חיים חיים של גוף ונשמה משולבים זה בזה, כי אכן הקב"ה ברא את האדם כך שהוא בנוי מב' ההפכים הללו, בכדי שישלימו אחד את השני. ולכן צריך להשתלם גם בחיצוניות הפשוטה של מעשי המצוות, כגון הנחת תפילין ותפילה, וקידוש בשבת, ונטילת ידים, ומעשי חסד וצדקה בין אדם למשפחתו ובין אדם לחבירו, וברכת המזון, וברכות בכלל, ושמירת השבת, וטהרת המשפחה, וכו' וכו'. וגם צריך להשתלם בבנין הפנימי של הנשמה, שהוא חלק השכלי והרגשי של האדם, שיבוא לידי מצב שתבער בו אש יוקדת של אהבה ויראה כלפי הבורא והנבראים כאחד. מעשי המצוות החיצוניים עוזרים לפנימיות, והפנימיות עוזרת לחיצוניות, אחד מפרה ומרבה את השני.

והנה לאחרונה הזדמן לי לדבר עם אחד מהאנשים הכמעט יחידים שנותרו עדיין בחיים מבית מדרשו של רבינו בעל "הסולם" (נפטר בתשט"ו 1955), הרב עזריאל חיים למברגר שליט"א, שהיה תלמיד אצל רבינו בעה"ס בעצמו, והיה מזועזע מאד למשמע הדברים הנ"ל, שיש כאלו האומרים שאין צורך בשמירת התו"מ, או שמציגים אותם בתור רשות ובתור סמלים רח"ל, ואמר לי שרבינו בעל "הסולם" הקפיד מאד מאד על שמירת התורה והמצוות, ובעניני הלכות היה ממש מחמיר, הרבה יותר מסתם אנשים. כי יש דברים שכלל העולם החרדי נוהג בהם לקולא, ואילו רבינו בעה"ס החמיר בהם, מטעם שיש בהם מחלוקות בהלכה, והיטה את הכף להחמיר.

וא"כ יש לשים לב לדבר זה: אדם בגובה הקומה של רבינו בעל "הסולם", שודאי הגיע לגמר התיקון באופן פרטי, ולרום המעלות האפשרי, הנה יש לנו עדות חיה מפי אדם שהיה בן ביתו, ועדיין הוא חי, שהיה מקפיד על קלה כחמורה, והיה מחמיר עוד הרבה יותר מן הנורמה הנהוגה בכלל העולם החרדי, בקיום המצוות המעשי. ולדידי אין זה פלא כלל, כי היה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". כי זוהי שלימות הקומה המוחלטת, שאדם נאחז בתכלית הגובה של ההשגה האלוקית, ומן הצד השני של הסולם, הוא מקיים עד לפרטי פרטים את כל הענפים הגשמיים, דהיינו את התורה והמצוות בצורה המעשית הפשוטה והבסיסית ביותר.

וה' יצילנו מבלבול ודברי שקר, ומסטיה אפילו מאות אחת מתורתו.

לסיום הריני ממליץ לכל אדם השוחר להדבק בה', ללמוד את ב' חלקי היהדות, הן הנגלה והן הנסתר, כפי שרבינו בעה"ס ממליץ בהקדמה לתעה"ס. כמובן שכאשר מדברים על אוכלוסיה של בעלי תשובה, שברובם הם אנשים עובדים, אזי אין כ"כ זמן חופשי, מ"מ המינימום (מלבד לימוד הנסתר) הוא ללמוד את ספר הקיצור שולחן ערוך בצורה יסודית, ולישמו צעד אחר צעד באופן מעשי פשוט.

אח"כ לעבור על ספר ה"משנה ברורה", שמקיף את כל חלק "אורח חיים" שבשו"ע. ישנה גם ספרות אשר מגישה בקיצור ובשפה קלה הלכות שונות, ובאם אין באפשרות ללמוד את ה"משנה ברורה", שהוא לימוד עיוני, אזי אני ממליץ על סוג הספרות ההלכתית ההיא, כגון: ספר "שמירת שבת כהלכתה", שמקיף את כל הלכות שבת בשפה קלה ופשוטה. ישנם גם ספרים כאלו על הלכות ברכות, הלכות בשר וחלב, הלכות טהרת המשפחה, וכו'. רק צריך להכנס לחנויות ספרי קודש, ולהתענין. ואין דבר העומד בפני הרצון. המלצתי לבעל התשובה הממוצע המתחיל להקדיש לפחות שעה אחת כל יום ללימוד ההלכה, ולישומה למעשה.

כמו"כ ודאי שיש חשיבות גם בלימוד התנ"ך, המשנה, הגמרא, כפי שצריך, אבל כל אלה הם כבר פונקציה של זמן. ובאם אין זמן, אזי צריכים את ב' היסודות הנ"ל לחבוק: ההלכה, והפנימיות.

בכבוד רב
אברהם מרדכי גוטליב "
 
הכל מדובר בפנימיות האדם ולא בגשמיות

בכוונה ולא במעשה עצמו.

אם היית ממשיך ומחפש מה הוא פירושו של כל מושג במשפט,
אזי הכל היה מתחבר לך לכדי יחידה אחת.

כרגע אתה נמצא במצב שהינך זועק וצועק כנגד הגניבה\החמס ,
וזאת מבלי שקיימים בידך , לא הרצון להקשיב ולא הזמן להקדיש לשיעור.

"שזה דומה לאדם, שהולך עם ילד קטן ברחוב, והילד בוכה בבכיות איומות. וכל אנשים שברחוב מסתכלים על האב, איזה מן אכזריות נמצאת באדם זה, שהוא יכול לשמוע בקול בכיותיו ואינו שם לב לכל זה. לאנשים ברחוב הילד מעורר רחמים עם בכיותיו, ולאדם הזה, שהוא אביו, אינו כך. הלא יש כלל, "כרחם אב על בנים".
והנה לקול בכיות הילד, הלכו אנשים אל אביו ושאלו, איפוא הרחמנות של אביו. אז אביו השיב להם, ומה אני יכול לעשות, שבני, מחמד נפשי, שאני שומר עליו כבבת עיני, דורש ממני, שאני אתן לו סיכה, לדקור את עיניו, מסיבת שמגרד לו בעינים. האם בזה שאני לא ממלא את משאלותיו, אני נקרא "אכזר". או מטעם רחמנות עליו, אני לא אתן לו, שידקור את עיניו, וישאר סימא ועיור לעולמים."


אני מציע לך שקצת תחפור באתר ,
קצת תתעמק במושגים ,
קצת תקשיב לשיעורים הנוגעים בדבר,
ואז תבוא עם שאלות .

הרי אף אחד לא היה מסכים שתכנס באמצע סמסטר ותתחיל לשאול שאלות שנענו בתחילתו,
מכיוון שלא היית בלימודים באותו זמן.

זה נראה כאילו באת רק כדי להפריע ולא באמת בכדי ללמוד.
 

shmoelk55

New member
נא להבין בשכל מה שכתוב שחור על לבן.

תשכב) וכל המצוות, כולן חלקים ואיברים להראות בהם האמונה, השכינה. מי שאינו משגיח ואינו מסתכל בסודות של מצוות התורה, אינו יודע ולא יוכל להסתכל, איך מיתקנים האיברים בעליון. איברי הגוף כולם מיתקנים על מצוות התורה, כי רמ"ח (248) איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה (365) גידים הם כנגד שס"ה מצוות לא תעשה. ואע"פ שיש איברים גדולים ועליונים, ויש מהם קטנים ופחותים, אם נלקח אחד מהם, אפילו הקטן של האדם, הוא נקרא בעל מום. וכש"כ, אותו הגורע אפילו מצווה אחת ממצוות התורה, שהוא מטיל מום במקום שאינו צריך.

תשכג) כתוב, וייקח ה' אלקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעוֹבדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה, הם קורבנות. הם מצוות התורה. לעובדה, אלו רמ"ח איברים עליונים. ולשומרה, אלו שס"ה איברים תחתונים, שס"ה גידים. העליונים הם של זָכור, ז"א. התחתונים הם של שָמור, מלכות. והכול אחד.

תשכד) אשרי הוא מי שזכה להשלים מצוות התורה. הוא גורם לאדם להשלים רוחו ונשמתו בעוה"ז ובעוה"ב. התורה מזכה לאדם לנחול ב' עולמות, עוה"ז ועוה"ב. כל מי שמשתדל בתורה משתדל בחיים, חיים בעוה"ז, וחיים בעוה"ב, וניצל מכל עונשים הרעים, שאינם יכולים לשלוט עליו. אם בהשתדלותו בתורה הוא כך, כש"כ מי שעושה מעשה, ומקיים מצוות התורה

כתוב במפורש מצוות עשה לא מצוות רוחניות -כתוב 248 איברים -כנגד מצוות איך אפשר לעשות ברוחניות "כאילו " זה עם הרגל כאילו זה "עם היד " כאילו אני מחזיק "אתרוג "
אל תאכלו -ותאמרו -כאילו אכלנו ???? - השם האציל ,ברא ,יצר ,עשה -ואנחנו שותפים למעשי הבריאה .
 
מצוות התורה הן פעולות פנימיות

כמו שאמרו חז"ל שלא אכפת לקב"ה איך שוחטים בהמה, מהצוואר או מהעורף אלא המצוות ניתנו כדי לצרף את הבריות כלומר לתקן את האגואיזם שבהם. בעל הסולם מסביר שמצווה היא פעולה רוחנית של תיקון הנשמה ואין קשר בין תיקון הנשמה לפעולות בידיים ורגליים.
גם למושג "מעשה" ו"עשייה" יש הסבר שמתייחס לפנימיות האדם ואם זה מעניין אותך אוכל להפנות אותך לכתבי מקור שמסבירים זאת.
מה שאנחנו עושים פיסית בעולם שלנו זה רק העתקה או סמל של אותם פעולות רוחניות. ולכן יש כל כך הרבה פרטים בהלכה הגשמית, כי כל פרט מצביע על הבחנה רוחנית מסוימת. אנחנו לא פוסלים ולא מבטלים את הפעולות הפיסיות אבל כן מפרידים בינם לבין עבודה רוחנית.
אני לא מנסה לשכנע אותך כי אני מודע לקושי לתפוס את הדברים. לוקח זמן עד שאדם מתחיל להרגיש על מה באמת מדובר בכתבי מקובלים. המקובלים נתנו הוראות ברורות איך אדם יכול להגיע להשגה רוחנית, באמצעות לימוד בכתבי מקור אמיתיים והתחברות בקבוצה של מקובלים. אם אדם פועל בהתאם לעצות שנתנו המקובלים הוא מגיע לגילוי העולם הרוחני, ואז מבין שהעולם הרוחני הרבה יותר מוחשי, אמיתי ומלא בפרטים מאשר העולם הזה אותו המקובלים מכנים כעולם מדומה. לכן אין שם "בכאילו".
 

shmoelk55

New member
זה העניין .

מצוות התורה באו לזכך את הגוף העכור שהוא הכלי שיהיה ראוי לקבלת האור האלוקי .
על ידי לימוד ועשיית מצוות בפועל אור התורה בוטש בכלי ומכשירו מזככו ממרקו ומכשירו -עושה אותו כשר -נותן לו כושר להתפס ולהשאר כדי שלא ירבצו עליו דינים דנוקבא המסלקים את אור החכמה, אין האור יכול להשאר בכלים -כלומר בגוף (רמח +שסה ) בשר ודם . -שאינו ראוי לקבלתו.
עשה מצווה ברגלו זכך את הרגל עשה מצוה בידו זעכך ידו - כל פעם מעט מעט ..(כמובן שלכל פעולה גשמית צריך מחשבה -כוונה רוחנית - . אבל מעשה חייב להעשות אחרת האור לא נאחז בכלום. כמו להבה ללא נר. -ודי למבין.
מה טוען רשב"י - קברים (של יהודים ) אינם מטמאים - הוא בדעת יחיד
משום שמי שלמד תורה כרשבי - שקבר עצמו בחול ושם הוא זיכך גופו. ולמד תורה (וביטל את הרצון של הגוף ) במותו גופו לא נקרב -גוף קדוש -לכן אין טומא שורה עליו. -על הגוף ומכאן -קברי צדיקים אינם מטמאין..
רבים ניסו כרשבי ולא עלה בידם - אז אתם כן ... -לאן הגענו. - ואנחנו אפילו לא כחמורו של פינחס בן יאיר . ראשונים כמלאכים ואנחנו כחמורים וכו'..
 
לא בעל הסולם מסביר את מה שכתבת אלא לייטמן

בעל הסולם אומר את ההפך הגמור מדבריך לגבי מצוות התורה:

" ג) ...טעמו וראו כי טוב ה’ וכו’. כי מקימי התורה והמצות כהלכתן, המה הטועמים טעם החיים, והמה הרואים ומעידים כי טוב ה’, כמ”ש חז”ל, שברא העולמות כדי להיטיב לנבראיו, כי מדרך הטוב להיטיב. אבל ודאי מי שעדיין לא טעם את החיים של קיום תורה ומצוות, הוא לא יכול להבין ולהרגיש, כי טוב ה’ כדברי חז”ל, אשר כל הכונה של השי”ת בבראו אותו, היתה רק להיטיב לו, וע”כ אין לו עצה אחרת אלא לילך ולקיים התורה והמצות כהלכתם.

יט) ...ואמנם אל יאמר אדם אלכה לי ואעסוק בחכמת הקבלה מקודם שיעסוק בתורה ובמשנה ובתלמוד, כי כבר אמרו רבותינו ז”ל, אל יכנס אדם לפרדס אלא אם כן מלא כריסו בבשר ויין, והרי זה דומה לנשמה בלי גוף, שאין לה שכר ומעשה וחשבון, עד היותה מתקשרת בתוך הגוף בהיותו שלם מתוקן במצות התורה בתרי”ג מצות... באופן שהת”ח העוסק בתורה לשמה צריך שיעסוק מתחילה בחכמת המקרא והמשנה והתלמוד, כפי מה שיוכל שכלו לסבול, ואחר כך יעסוק לדעת את קונו בחכמת האמת.

כד) ... כי לא עם הארץ חסיד, ושגגת תלמוד עולה זדון, וחוטא אחד יאביד טובה הרבה, ע”כ מחויב בהכרח לחזור עליהם (לימוד ההלכה למעשה), עד כמה שיספיק לו שלא יכשל למעשה... . וכדי שלא לטעות בזה, הביא מהרח”ו ז”ל תיכף בתחילת דבריו, שאין הנשמה מתקשרת בגוף אלא בהיותו שלם מתוקן במצות התורה בתרי”ג מצות."
 
באיזה שכל? שלי? האגואיסטי?

כבר היום המדענים מתחילים להבין שמה ששולט בעולם זה מחשבה.
איך הם הבינו את זה?
מהניסוי של המדען היפני מסרו אמוטו (Masaru Emoto) על השפעת המחשבה ,ואנרגית הקול על מים,
מההבנה שאנו 70% מים,
מהניסוי שבו הובן שמחשבה משפיעה על התנהגות צמחים .
מזה שהמוח שלנו הוא אוסף פעולות חשמליות שגורמות שדה מגנטי,
מזה שהמוח שלנו מושפע משדות מגנטיים של מוחות אחרים.

אם כך אפילו המדענים מבינים שאין צורך לעשות בידיים וברגליים ,
אלא לשנות את אופן המחשבה של האדם על סבובתו.
מחשבות טובות מביאות תוצאות טובות,
ומחשבות טובות מביאות גם לחיבור טוב יותר בין בני האדם.

לא מדובר על מחשבה בנוסח : בוא נאהב את כולם.
אלא בקטע של הקשבה הדדית , בנוסח : עלי להתחבר את הזולת , להבין את הזולת יותר טוב , בכדי שיהיה לי טוב.

ואת כל זה המקובלים שלנו הבינו כבר לפני אלפי שנים אולם העולם לא היה בשל עדיין,
וכעת הגיע הזמן לפתוח את הספר ולקרוא את ההוראות שהמקובלים גנזו עבור זמננו.

אז אתה מבקש לחזור ולהשתמש בשכל שהביא לנו את כל הצרות,
במקום לנסות להבין מה זה "פעולה" ומה זה "מעשה" ומה זה "כוונה" ומה זה "עליון",
לפי מה שהם התכוונו?
 

shmoelk55

New member
אתם שומעים שופר בכח המחשבה ?

אני אקח דבר פשוט -שופר - (תפילין זה כבר יותר מורכב ).
מצות עשה של תורה, לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר "יום תרועה, יהיה לכם" (במדבר כט,א). ושופר שתוקעין בו, בין בראש השנה בין ביובל--הוא קרן הכבשים הכפוף; וכל השופרות חוץ מקרן הכבש, פסולין. ואף על פי שלא נתפרש בתורה תרועה בשופר בראש השנה, הרי הוא אומר ביובל "והעברת שופר תרועה . . . תעבירו שופר" (ויקרא כה,ט); ומפי השמועה למדו מה תרועת יובל בשופר, אף תרועת ראש השנה בשופר.

בראש השנה נאמר לתקוע בשופר צריך לקחת קרן של בהמה ולתקוע -פעולה מעשית . מאיזה בהמה כן ואיזה בהמה לא . שופר של עבודה זרה--אין תוקעין בו, לכתחילה; ואם תקע בו, יצא. ושל עיר הנידחת--אם תקע בו, לא יצא. שופר הגזול שתקע בו, שיעור השופר--כדי שיאחזנו בידו, וייראה לכאן ולכאן. נסדק לאורכו, פסול; לרוחבו--אם נשתייר בו כשיעור--כשר, וכאילו נכרת ממקום הסדק. ניקב--אם סתמו שלא במינו, פסול .

אילו פעולות גשמיות שצריך לעשות - איך אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר -אם אין לך שופר !!!!!!!!!!!!!!
 
אם אימא שומעת את שופרו של בנה

מדוע שאנחנו לא נשמע את שופרו של הבורא ?
האם ליבנו ערל עד כדי כך?

כל הספרים שבעולם לא יצליחו להעביר את ההרגשה שבלב כאשר אתה מרגיש את ליבו הדואב של ילדך,
אז מדוע אתה חושב שצריך שופר פיזי ?
ואלו שרחוקים מאיתנו , אותם לא נשמע ?
או אולי ההרגשה היא של צערו צערי כי ליבו הוא ליבי ?

תנסה פעם אחת לקרוא את כל הכתובים בכוונה של פנימיות,
ואז תראה עד כמה זה קשה פי כמה וכמה .
להשיג שופר כזה או אחר ? זה לא בעיה.
להשיג לב שומע , זאת הבעיה .
 

shmoelk55

New member
אני רוצה להבין.

לא קיבלתי מענה על השאלה וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, מִקְרָא-קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם--כָּל-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה, לֹא תַעֲשׂוּ: יוֹם תְּרוּעָה, יִהְיֶה לָכֶם.
איך עושים תרועה ????? בפנמיות ?.

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל . -
"בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כ"ג, . מב).
מצווה מן התורה לאכול מצה בליל ט"ו בניסן, שנאמר (שמות יב, יח): "בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת". ואף שנאמר (שמות יב, טו): "שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ",

בלי שופר ,בלי 4 המינים בלי סוכה ,בלי מצות ??? -מה זה יהדות רוחנית ???
מי לימד אתכם כך -יותר נכון מי מי זה יתחיל ? (ודאי שלא מבעל הסולם ) .
 

זמרה

New member
פנימיות התורה = חכמת הקבלה

1.
"מי לימד אתכם כך"?
אף אחד לא לימד אותנו (תלמידי הרב לייטמן) שצריך לזרוק את התרבות של עם ישראל.
המסורת התרבותית של עם ישראל מחזיקה אותו כעם ומלכדת אותו וזה חשוב. מאוד.

2.
"מה זאת 'יהדות רוחנית'"?

הנה כמה תשובות:

"תורה" הכוונה למאור המלובש בתורה. כלומר, מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, הכוונה להמאור שבה, כי המאור שבתורה מחזירו למוטב.
בעל הסולם, שמעתי, ו', סמכין בתורה

התורה היא תבלין המיוחד לביטול ולהכנעת היצר הרע, והיינו שאמרו חז"ל, המאור שבה היה מחזירן למוטב.
בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה

יש דעה כללית, המקובלת אצל ההמון, אשר עיקר החפץ של התורה והדת, הוא עניין הֶכשר המעשה בלבד, שכל הנרצה תלוי על קיום המצוות המעשיות, בלי שום דבר נוסף הנלווה עליו, או שצריך לצאת ממנו. אם כן היה הדבר, ודאי צדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה לבד, בדברים הנוגעים למעשה.

אבל לא כן הדבר, שכבר אמרו חז"ל: וכי מה אכפת לו להקב"ה למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף, הרי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. הרי לפניך שיש עוד תכלית, אחר קיום המעשיות, שהמעשה הוא רק הכנה בעלמא לתכלית הזאת. ואם כן מובן מאליו, אשר אם המעשים, אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזוהר, מצווה בלא כוונה - כגוף בלא נשמה. אם כן, צריך עוד שיתלווה הכוונה אל המעשה.

בעל הסולם, מהות חכמת הקבלה

האדם, הנולד עם הרצון לקבל, ורוצה לתקן אותו בעמ"נ להשפיע, וכידוע שזהו נגד הטבע, רק עצה אחת ניתן לו, שרק ע"י מאור התורה יכול להפוך אותו, שיהיה בעמ"נ להשפיע...לכן אלו אנשים, שהם עוסקין בתורה, לאו דווקא בכדי שידעו את הדינים וההלכות, שידעו איך לקיים את המצוות, אלא שיש להם עוד תפקיד נעלה, שהם לומדים תורה, בכדי לתקן את הלב, הם נקראים "חכמי לב". היות שכל דבר נקרא על שם הפעולה. לכן התורה, מה שלומדים תורה על כוונה זו, נקרא "חכמי לב" ולא "חכמי מוח", היות שהם צריכים את התורה לתיקון הלב.
רב"ש, שלבי הסולם, מהו תורה ומלאכה בדרך ה'

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כי בלי ספק, בהיותם עוסקים בפשטיה ובסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה, ושק הושת כסותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים בהבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ואינם עוסקים בחכמת הקבלה, שהיא נותנת כבוד לתורה, כי הם מאריכים הגלות, וכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם.
כתבי האר"י, עץ חיים, חלק א', הקדמת מוהרח"ו זיע"א, י"א-י"ב

עד שפגשתי את המפורסמים שבהם. המה אנשים שכבר כילו שנותיהם על הלימוד בכתבי האר"י וזוהר. והצליחו, שכל ספרי האר"י שגורים בפיהם עד להפליא. ושם להם כקדושים שהיו בארץ. ושאלתים, אם למדו אצל רב, שהיתה לו השגה בפנימיות הדברים. וענו לי: חס מלהזכיר! אין כאן שום פנימיות, זולת דברים ככתבם מסורים לנו ותו לא, ח"ו! ושאלתים אם הרח"ו ז"ל השיג פנימיות הדברים, וענו לי: ודאי לא השיג יותר ממה שאנו משיגים. ושאלתים על האר"י ז"ל עצמו. וענו לי: ודאי לא ידע פנימיות יותר הימנו כלום. וכל מה שידע, מסר לתלמידו הרח"ו ז"ל, וכן הגיעו אצלנו.

וצחקתי מאוד עליהם, שא"כ, איך נתחברו העניינים בלב האר"י ז"ל בלי שום הבנה ודעת? וענו לי, אשר חיבור העניינים קיבל מפי אליהו ז"ל, והוא ידע הפנימיות באשר שהוא מלאך. וכאן שפכתי חמתי עליהם, כי אָפַס בי כוח הסבלנות לעמוד אצלם.

בעל הסולם, הקדמת פי חכם
 

shmoelk55

New member
מקווה שזה ברור כשמש בצהרים.

הרי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. הרי לפניך שיש עוד תכלית, אחר קיום המעשיות , שהמעשה הוא רק הכנה בעלמא לתכלית הזאת. ואם כן מובן מאליו, אשר אם המעשים, אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזוהר, מצווה בלא כוונה - כגוף בלא נשמה. אם כן, צריך עוד שיתלווה הכוונה אל המעשה

כאן מדובר ההפך באנשים שעושים רק מצוות ולומדים תורה (בלי תורת הסוד) ועוסקים בפשטי התורה
ומה שהבאתי הוא שצריך בנוסף ללימוד הסוד (קבלה ) =לימוד , לעשות מצוות (גשמיות -עם כונות קבלה ) אבל לא כוונות (במחשבה ) על מצווה בל לעשות את המצווה (כאשר זה מצווה של היד הרגל הפה האוזן וכו' או באביזרי מצווה -כשופר תפילין סוכה מצה 4 המינים סכין שחיטה וכו' )
אם מה תאכל בשר כשר -אייך תשחט -אם סכין -איך צריך להיות סכין כשר -לא פגום -צריך ללמוד הלכות.
אייך תשמע קול שופר -שופר -מה פוסל שופר -צריך ללמוד הלכות
וכן הלאה על כל תרי"ג המצוות.
 
אתה צודק בטענתך, אבל למה לבטל אחרים?

ישנם אנשים שמעבירים את חוטי חשמל על העמודים,
וישנם אנשים שבונים מכשירים שמשתמשים בחשמל .
וישנם כאלו שרק משתמשים במכשירים שמשתמשים חשמל.

למרות שהחשמל הוא גורם מרכזי אצלם,
וכולם קשורים לחשמל בצורה זאת או אחרת,
כל אחד מקיים את תפקידו ואף אחד לא מבטל את תפקיד הזולת.

אז מה הבעיה גם כאן?
אתה רוצה לבצע את המצוות בגשמיות? לבריאות שיהיה לך !
למה הינך שם את עינך בעבודת האחרים ?
 

shmoelk55

New member
נא לקרוא.

זה שנאמר לכם שבגילגוליכם הקודמים כבר למדתם את הפשט רמז דרש -ומה שלא תיקנתם עד עכשיו זה את חלק הסוד -ידוע לי.
אבל .......כמו שלהבה של נר אינה יכולה להתקיים ולאחז בכלום , כך אור הקבלה אין לו אחיזה בכלום , מה שמחייה את גופכם זה נפש בלבד נפש של בהמה גסה /דקה נפש של חיה גסה -אבל נפש כדי לזכות לדרגת נפש אדם צריך שהכלי (הגוף הגשמי ) יהיה יותר זך מה עושה את הגוף הגשמי יותר זך ? -זה המצווה < אותיות של מצ-וה ז"א +מלכות > - ההתאמצות ,מאמץ ,זיעה ,(קושי שווה ערך ליסורים )אבל זה לא יסורים הגוף מזדכך וראוי כעת לקבל דרגת אור יותר גבוה נפש דנפש נפש דרוח ,נפש דנשמה וכו' עד שהוא עולה לדרגת רוח -ואז רוח דנפש, רוח דרוח ,רוח דנשמה - וכמובן כל שלב זה פרטים דפרטים שלב פרטים (נפש דנפש דנפש דרוח דנפש ,....)
והמצוות מכשירות את האברים (הכלי המחזיק ) -לימוד התורה מחזיק את האור (את דרגתו הרוחנית ) .
אם אני מוזג לך יין בלי כלי -היין ישפך על האדמה ולא יגיע אליך , מי שבא עם כלי קטן (זך ) מקבל אור קטן מי שזכך את הכלי (הגדיל את נפחו ).יקבל יותר אור בשיעור הזיכוך (עובדה לתתא מעוררת עובדה דלעילא ) לימוד הקבלה הוא אור גדול . ועשו לי משכן -משכן הנשמה היא בגוף החי. אין אנחנו אוסף נשמות ,אחרת למה לנו גוף ???
לגבי הדוגמא : יש אנשים שרק משתמשים החשמל -זה רצון לקבל (נטו ) אני רוצה לקבל אור -זה עושה טוב זה (מקרב את העולם לתכליתו -בנדמה לכם ) זה סיסמאות נבובות כאשר לא עומדות (אין 10 ספירות נאחזות כאן בחינת עומד ) במבחן המציאות הקימת אלא המציאות המדומה.
כך לא עובדים נכון . (אתם בחינת בנים ולא עבדים ) ראה בזוהר על שילוח הקן .
יש ביצים גוזלים אפרוחים - האם אתם נולדתם כ-אפרוחים שמסוגלים לעוף ? מתי הייתם ביצים שבקעו והיו ל-גוזלים וצמחו ונהיו אפרוחים -פורחים.?
ביצים = לומדי מקרא, גוזלים =לומדי משנה -גמרא .אפרוחים =בעלי סוד. -ודי למבין.
בקיצור מה אתה נותן -עוד אהבה -דיבוק של חברים . (זה טוב זה נכון -אבל ...אם לא קיבלת כלום -מה תיתן ??? )
 

יהושע29

New member
שמואל מה אתה לא מבין?

לייטמן לא מלמד מוסר, לא מלמד הלכות,
לא מלמד גמרא ,הוא מלמד קבלה שלמד ממורו רב"ש

אתה לא מבין או שאתה מנסה להחזיר אותנו בתשובה
לפי ראות עיניך
 

shmoelk55

New member
הסולם -כמשל

אתם לומדים קבלה של בעל הסולם .
אני עדיין לא זכיתי לראות אדם עומד על הקרקע ואשר הניף את רגלו לשלב ה-50 של הסולם -והופ -הוא בקומה עשירית .
סולם -עולים שלב שלב כמו כל מקצוע בעולם מתחילים מ1 עוברים ל-2 ול-3 (המהירות היא פונקציה של אינטלגנציה איך שהאדם תופש את החומר , המשפטי ,הרפואי , ההנדסאי ,האסטרונומי וכו' ) בקבלה -תפישת ה"חומר " שהוא רוחני -כלומר תפישת הרוח בדרך הנורמאלית הא שלב שלב כל שלב זה זיכוך ועוד זיכוך . שלב 50 בסולם (כדוגמא -הוא שלב 1 בחוכמת הקבלה שלב 51 היה שלב 2 בקבלה -מתי הספקתם לעלות 50 שלבים כל כך מהר בלי בכלל לדרוך על 50 השלבים הראשונים ??????????..?........???..אתם לומדים את שיטת בעל "המעלית " -או בעל ה"מנוף " "ההליקופטר ".
אם כן יש לנו דרך לימוד חדש " -שלא היה קודם לכן -חן -חן לכם ולתורת הניסתר מבינת כל לומדי תורת האמת עד היום "
 
למעלה