יש להכריז על מצב חרום ולעצור מפגינים במכלאות צבאיות.

למעלה