יש כאן מישהו מקצועי ליעוץ כרגע ?

אני חושבת

שאף פעם אין כאן מישהו מקצועי..
גם כשסה"ר כאן הם לא בקטע של יעוץ..
אבל יש לך משהו שלעיתים חזק מהמקצועי,
והוא החום האנושי, שהפורום רווי בו!

רוצה לנסות אותנו, לספר מה עובר עליך כרגע?
 
למעלה