יש החלטה, הועדה קרואה נשארת.

יש החלטה, הועדה קרואה נשארת.

בית משפט לא ביטל את החלטת השר להקמת ועדה קרואה , אך חייב את שר הפנים לערוך שימוש לבני רגב.
 
למעלה