ישראל היום: גפני מחזיר לחילונים על

ישראל היום: גפני מחזיר לחילונים על

ישראל היום: גפני מחזיר לחילונים על בג"צ עמנואל, מעלה לדיון בכנסת ש90 אחוז מהסגל האקדמי, אשכנזים!
 
למעלה