ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים

ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים
ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית ב- 2002 ירידה של כ- 3% נרשמה בתנועת הנוסעים בטיסות הפנים ארציות בשנת 2002, לעומת שנת 2001. כך עולה מנתוני מינהל התעופה האזרחית, שהוצגו היום למנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון. מהנתונים עולה כי בשנת 2002 טסו כ- 1.3 מיליון נוסעים בכ- 25 אלף טיסות סדירות פנים ארציות. מאז שנת 1999, שבה נרשמה עליה של 11% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית, חלה ירידה הדרגתית במספר הנוסעים. בשנת 2000 נרשמה ירידה של 2% ובשנת 2001 נרשמה ירידה נוספת של 6%. תנועת הנוסעים לאילת הסתכמה בשנת 2002 בכ- 1.2 מיליון נוסעים. למספר הנוסעים לאילת נרשמה ירידה של כ- 1% וירידה של כ- 4% במספר הטיסות, בהשוואה לשנת 2001. כ- 53% מהטיסות היו בקו שדה דוב- אילת, כ- 37% בקו נתב"ג- אילת וכ- 10% מהטיסות היו בקו חיפה- אילת. הקווים הפנים ארציים לאילת וממנה נפתחו לתחרות בעקבות החלטת ממשלה משנת 1995. החלטה זו אפשרה לחברת ישראייר להפעיל טיסות סדירות בקווים אלה לצד חברת ארקיע, שהייתה עד אז המוביל היחיד לאילת. חברת ישראייר הגדילה תוך מספר שנים את חלק השוק שלה עד לכשליש מכלל תנועת הנוסעים בקווים לאילת וממנה. תנועת הנוסעים בקווים הצפוניים, הכוללים את הקווים בין שדה דב לקרית שמונה ולראש פינה, הסתכמה בכ- 135 אלף נוסעים. לתנועת הנוסעים בקווים אלה נרשמה ירידה בשעור של כ- 18%, לעומת שנת 2001. הקווים הצפוניים מופעלים כיום על ידי ארקיע באופן בלבדי, לאחר שחברת ישראייר הפסיקה את טיסותיה בקווים אלה במהלך 1999. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 

צחקן

New member
ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים אר

ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים
ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית ב- 2002 ירידה של כ- 3% נרשמה בתנועת הנוסעים בטיסות הפנים ארציות בשנת 2002, לעומת שנת 2001. כך עולה מנתוני מינהל התעופה האזרחית, שהוצגו היום למנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון. מהנתונים עולה כי בשנת 2002 טסו כ- 1.3 מיליון נוסעים בכ- 25 אלף טיסות סדירות פנים ארציות. מאז שנת 1999, שבה נרשמה עליה של 11% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית, חלה ירידה הדרגתית במספר הנוסעים. בשנת 2000 נרשמה ירידה של 2% ובשנת 2001 נרשמה ירידה נוספת של 6%. תנועת הנוסעים לאילת הסתכמה בשנת 2002 בכ- 1.2 מיליון נוסעים. למספר הנוסעים לאילת נרשמה ירידה של כ- 1% וירידה של כ- 4% במספר הטיסות, בהשוואה לשנת 2001. כ- 53% מהטיסות היו בקו שדה דוב- אילת, כ- 37% בקו נתב"ג- אילת וכ- 10% מהטיסות היו בקו חיפה- אילת. הקווים הפנים ארציים לאילת וממנה נפתחו לתחרות בעקבות החלטת ממשלה משנת 1995. החלטה זו אפשרה לחברת ישראייר להפעיל טיסות סדירות בקווים אלה לצד חברת ארקיע, שהייתה עד אז המוביל היחיד לאילת. חברת ישראייר הגדילה תוך מספר שנים את חלק השוק שלה עד לכשליש מכלל תנועת הנוסעים בקווים לאילת וממנה. תנועת הנוסעים בקווים הצפוניים, הכוללים את הקווים בין שדה דב לקרית שמונה ולראש פינה, הסתכמה בכ- 135 אלף נוסעים. לתנועת הנוסעים בקווים אלה נרשמה ירידה בשעור של כ- 18%, לעומת שנת 2001. הקווים הצפוניים מופעלים כיום על ידי ארקיע באופן בלבדי, לאחר שחברת ישראייר הפסיקה את טיסותיה בקווים אלה במהלך 1999. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים אר
ב"ה ג' באדר תשס"ג, (5 בפברואר 2003 (למינינם שעה: 16:35 ירידה של 3% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית ב- 2002 להלן הודעת דובר משרד התחבורה: ירושלים, 5, (עש"ת)- ירידה של כ-3% נרשמה בתנועת הנוסעים בטיסות הפנים ארציות בשנת 2002, לעומת שנת 2001. כך עולה מנתוני מינהל התעופה האזרחית, שהוצגו היום למנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון. מהנתונים עולה, כי בשנת 2002 טסו כ-1.3 מיליון נוסעים בכ-25 אלף טיסות סדירות פנים ארציות. מאז שנת 1999, שבה נרשמה עליה של 11% בתנועת הנוסעים הפנים ארצית, חלה ירידה הדרגתית במספר הנוסעים. בשנת 2000 נרשמה ירידה של 2% ובשנת 2001 נרשמה ירידה נוספת של 6% . תנועת הנוסעים לאילת הסתכמה בשנת 2002 בכ-1.2 מיליון נוסעים. למספר הנוסעים לאילת נרשמה ירידה של כ-1% וירידה של כ-4% במספר הטיסות, בהשוואה לשנת 2001. כ-53% מהטיסות היו בקו שדה דוב - אילת, כ-37% בקו נתב"ג-אילת וכ-10% מהטיסות היו בקו חיפה-אילת. הקווים הפנים ארציים לאילת וממנה נפתחו לתחרות בעקבות החלטת ממשלה משנת 1995. החלטה זו אפשרה לחברת ישראייר להפעיל טיסות סדירות בקווים אלה לצד חברת ארקיע, שהיתה עד אז המוביל היחיד לאילת. חברת ישראייר הגדילה תוך מספר שנים את חלק השוק שלה עד לכשליש מכלל תנועת הנוסעים בקווים לאילת וממנה. תנועת הנוסעים בקווים הצפוניים, הכוללים את הקווים בין שדה דב לקרית שמונה ולראש פינה, הסתכמה בכ-135 אלף נוסעים. לתנועת הנוסעים בקווים אלה נרשמה ירידה בשעור של כ-18% , לעומת שנת 2001. הקווים הצפוניים מופעלים כיום על ידי ארקיע באופן בלבדי, לאחר שחברת ישראייר הפסיקה את טיסותיה בקווים אלה במהלך 1999. (עש"ת) מקור: ערוץ 7
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה