ירושלמים ודרומים להוריד ציפיות. חוץ מאובך רוחות חזקות. ואולי ממטרים חולפים אין מה לצפות מסופש

בהרים אולי יותר. אבל מי שהחליף מדרום לתא. שלא יצפה לגשם משמעותי שיצמתם את הגרעון. בקיצור אחרי חודש ללא גשם. עדין לא רואים מערכת רצינית וטובה התפרוסת רחבה. אגב זה כנראה המערכת שתביא לגליל והגולן. עשרות ממ.
 
למעלה