ירושלים: עציר נמצא דקור וללא רוח חיים בבית

ירושלים: עציר נמצא דקור וללא רוח חיים בבית

ירושלים: עציר נמצא דקור וללא רוח חיים בבית המעצר במגרש הרוסים רופא קבע מותו
 
למעלה