יקותיאל שניאורסון עוד בליעל מחבד נוכל וערמומי

התפוח נפל לא רחוק מהעץ בנו חי כמו גביר ממרמה https://www.bhol.co.il/news/891541
 
חתנו בנימין ליפשיץ ראש ועד כפר חבד לשעבר וחבר מועצה בעמק לוד בהווה איש רע ומושחת שמתחמק מהדין
 
בנוסף יקותיאל שניאורסון גם התחתן עם ליפשיץ וגם עם נפרסטק בחבד היה רצח בשבת בקידוש ליפשיץ ממשפחת הנרצח ולנפרסטק יש קירבה למשפחת הרוצח דרך הגיסה ואז הם רדפו יתומים אומללים אלמנות עריריות ועולים ... וחלשים
 
שלמה ליפשיץ פתח חנות עופות ורדף יחד עם בני משפחת שניאורסון יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
האדם נוכל וערמומי מתחתן עם ליפשיץ נכד של בנימין לוין ונפרסטק גורליק וכהנא שקשרים לגורליק ולמרוזו כדי לרדוף חלשים עולים חדשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
למעלה