יצירת נגישות

יצירת נגישות

מהן הכוונות שיכולות להיות לשאלה הזאת "איזה עשייה נותנת תוצאה של נגישות ?" ובהקשר למה ?
 

גרא.

New member
הדוגמניות 2,נגישות כלומר גישה,

access,פרט למשמעות המילונית המקובלת,המונח משמש באופן מטאפורי לשחרור מידע מהזכרון.המונח שאול מהמינוח של מדעי המחשב,ומשמש לרוב,אם כי לא בלעדית במחקרי הזכרון האנושי.הוא יכול לציין את התהליך וגם את עצם עובדת ההיזכרות (מקור לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה ריבר)
 
למעלה