יציאות של אוכלי נוטרמיגן

יציאות של אוכלי נוטרמיגן

יונתן אוכל נוטרמיגן מזה כמעט שבוע. לאחר יממה ללא יציאה בכלל, היום היתה לו יציאה מוצקה יחסית ובעלת ריח (של יציאה של גדולים-מצטערת על התיאור
). האם יציאות כאלה אופייניות לאוכלי נוטרמיגן?
 
יכול להיות מאוד

הבן שלי היתה לו תקופת הסתגלות לאוכל הזוועתי הזה אחרי שהצלחנו לגרום לו לאכול באמת שמנו לב שהיציאות הם של "גדולים" ומ-א-ו-ד מסריחות. זה הסתדר אחרי שבועיים לערך ועכשיו עם המוצקים זה אחרת שוב.
 
למעלה