יעוד המלבנים לצד תחנות האוטובוסים...

מצב
הנושא נעול.

עלה13

New member
יעוד המלבנים לצד תחנות האוטובוסים...

יעוד המלבנים לצד תחנות האוטובוסים...
האם יש אינפורמציה שפורסמה לכך?, האם מטרתה הנגשת עגלת נכים?, או הנגשה לעליה מאחור לעגלת נכים, עגלת ילדים, אופניים, נוסעים וקשורה לתיקוף ועליה מאחור?
 
נקודת המתנה של עגללות נכים

יעוד המלבנים לצד תחנות האוטובוסים...
האם יש אינפורמציה שפורסמה לכך?, האם מטרתה הנגשת עגלת נכים?, או הנגשה לעליה מאחור לעגלת נכים, עגלת ילדים, אופניים, נוסעים וקשורה לתיקוף ועליה מאחור?
נקודת המתנה של עגללות נכים
מול הדלת האחורית של האוטובוס
 
הינה המקום בחוק שקובע את הסימון הזה

תודה, יש אסמכתא לכך או השוללת...
קשר לתיקוף ועליה מאחור?
הינה המקום בחוק שקובע את הסימון הזה
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_161.htm#Seif5

סעיף 5 מורה על סימון הרחבה

ואם יורדים וקוראים את התוספת החמישית, מצויינים גם המידות ואופן הסימון כדלהלן

ד. 1. מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ-250 ס"מ לאורך המדרכה ומ-200 ס"מ לרוחבה.
2. מסגרת הרחבה תסומן בפס בצבע כחול ברוחב של 8 ס"מ לפחות צמוד לדופן סככת ההמתנה שבצד הפונה לכיוון שממנו מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה עמוד בלבד, תסומן המסגרת במרחק של 5.5 מטרים מהכיוון שממנו מגיע האוטובוס.
 

עלה13

New member
תודה רבה, אני מניח שבפועל...

הינה המקום בחוק שקובע את הסימון הזה
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_161.htm#Seif5

סעיף 5 מורה על סימון הרחבה

ואם יורדים וקוראים את התוספת החמישית, מצויינים גם המידות ואופן הסימון כדלהלן

ד. 1. מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ-250 ס"מ לאורך המדרכה ומ-200 ס"מ לרוחבה.
2. מסגרת הרחבה תסומן בפס בצבע כחול ברוחב של 8 ס"מ לפחות צמוד לדופן סככת ההמתנה שבצד הפונה לכיוון שממנו מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה עמוד בלבד, תסומן המסגרת במרחק של 5.5 מטרים מהכיוון שממנו מגיע האוטובוס.
תודה רבה, אני מניח שבפועל...
עם החלת תיקוף ועליה מאחור נראה גם עגלות ילדים וגם אופניים ממתינים באזור הסימון, צרפתי את הקישור בתגובה לשרשור בפורום תל אביב עם קרדיט לך, תודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה