יניב האם לדעתך יש עדיין סיכוי למשקעים באיזור

למעלה