ימי חופש-אודה לכל מי שיכול לעזור!!!

cherch

New member
ימי חופש-אודה לכל מי שיכול לעזור!!!

שלום רב! אני מתנצל מראש על הסיפור הארוך,אך זה הכרחי בכדי להבין את המצב בו אני נמצא.תודה מראש על ההבנה. אני פוטרתי ממקום עבודתי לאחר שנתיים וחצי.על הפיטורים הודיעו לי מילולית כחצי שנה לפני פיטורי הסופיים(אני חשפתי זאת בעצמי-בתקופה זו חיפשו מחליף).לקראת מועד הפיטורים הסופי אני והמעביד חתמנו על הסכם תנאי פרישה כדלקמן- ואני מצטט 1.תקופת הודעה מוקדמת – 1.1.04 -29.2.04 בתקופה זאת אייל יעביר חפיפה מלאה ומפורטת עם מחליפו עד ליום 31.1.04 – כאמור ליום זה תועבר חפיפה מלאה בנושא הכספי לכל החברות ובכל הנושאים הקשורים לפעילות הכספית. למותר לציין כי לאחר סיום החפיפה אייל ייתן עזרה טלפונית ע"פ הנדרש ואף יגיע לפגישה עם מחליפו , אם יהיה צורך בכך. כמו כן, בתום תקופה זאת יוחזר הרכב לחברה. 2. תקופת הסתגלות – חודש וחצי תקופת ההסתגלות תחל ב- 1.3.04 ותסתיים ב- 15.4.04. בתאריך 29.01.04 יומצא לאייל מכתב הפסקת העסקה וישוחררו לאייל כל הכספים המגיעים לו עפ"י כל דין לרבות כספים שנצברו לזכותו במלואם,בביטוח המנהלים ובקרן ההשתלמות ". סוף ציטוט. עפ"י התכנון סיימתי את החפיפה ב-31.1.04 ומ-1.2.04 לא עבדתי בפועל במשרד והמשכתי לקבל שכר עפ"י הנ"ל.כשקיבלתי את תלוש 2/04 הופתעתי לראות שהורידו לי 21 ימי חופש,בלי כל הודעה או הסבר מראש או בדיעבד.כשפניתי ביוזמתי לגורמים בחברה כולל המנכ"ל לקבלת הסבר ,לא קיבלתי הסבר ברור.אחרי הרבה טלפונים מצדי נאמר לי ע"י המנכ"ל כי קיבלתי מעל ומעבר בתנאי הפרישה וכי הוא לא היה מודע לכך שנצברו לזכותי במהלך עבודתי בחברה מעל 40 ימי חופש לא מנוצלים.וכן הוא נתלה בסעיף בחוזה העבודה שלי בנושא ימי חופש.להלן ציטוט פרק זה בחוזה -. 6.1 העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית, דמי הבראה וימי מחלה לפי הפירוט הבא: גמול ימי חופשה 20 ימים בשנה. ימי חופש אלו הינם על בסיס שבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה. בתום שנה תעודכן מכסת ימי החופש ל – 23 ימים. גמול ימי הבראה 7 ימים בשנה גמול ימי מחלה והטבות אחרות המוקנות על פי דין, ככל שהן חלות על הסכם זה . 6.2 לעובד לא תהיה הזכות לצבור ימי חופשה, מעל ל30- יום לשנה. כל צבירה מעל 30 יום בגין כל שנה תהיה רק בכתב אם אושרה הדחייה של החופשה בכתב ע"י החברה. סוף ציטוט. המנכ"ל טוען כי הכוונה בסעיף 6.2 הייתה שאסור לי לצבור מעל 30 יום במצטבר ולא לכל שנה כפי שכתוב בפירוש בסעיף הנ"ל.לטענתו אם קוראים את הסעיף ככתבו וכלשונו זה לא סביר כי הזכאות לכל שנה הייתה נמוכה מ-30 יום.אני טענתי כי המעביד הוא זה שניסח את החוזה ואני לא צריך לפרש מה עומד מאחורי הכתוב.אני כתבתי מכתב למעביד בו דרשתי את המגיע לי.בתשובה מהמעביד הוא טען בתמימותו כי הסכם תנאי הפרישה לא קבע כי תשולם לי משכורת מלאה בתקופה שבה לא עבדתי בפועל במשרד וכן הוא טוען כי בזמן החתימה על הסכם תנאי הפרישה לא היה ידוע לו כי יש לי צבירה של מעל 40 ימי חופש שמגיעים לי בנוסף לשכר שמגיע לי עפ"י הסכם הפרישה.ברצוני להבהיר כי יש לי מכתב פיטורין הקובע כי מועד הפיטורין הוא 15.4.04,כך שלדידי עד תאריך זה מגיעות לי כל הזכויות עפ"י כל דין.לגבי אי ידיעת המנכ"ל על צבירת ימי החופש שלי בעת החתימה על הסכם הפרישה,זו בעיה שלו ולא שלי.בנוסף לכך ברצוני להבהיר כי במהלך עבודתי לא קיבלתי כל התראה לגבי צבירת ימי החופש שלי(עברתי את ה-30 הרבה לפני פיטורי),וכן הייתי חבר הנהלה בחברה ולא עובד זוטר,צבירת ימי החופש הייתה פועל יוצא של מסירותי לעבודה.כך שיש כאן ריח חריף של חוסר תום לב . אני מתכוון להוציא מכתב תשובה אחרון למעביד לפני הגשת תביעה לבית דין לעבודה.אודה לך מאוד על התייחסותכם למצב זה.האם יש לי גיבוי ,מעבר לחוזה ולהסכם הפרישה,גם בחוק? האם יש למעביד במה להיתלות בטיעוניו? האם הוא יכול לנכות לי ימי חופש בטענה שניצלתי אותם בתקופת הודעה מוקדמת או תקופת הסתגלות? ומבחינה עקרונית,בלי קשר למקרה שלי,מה אומר החוק והפסיקה על צבירת ימי חופש?האם המעביד יכול לנכות ימי חופש ללא התראה מראש? תודה רבה מראש על היענותכם המהירה.
 
למעלה