ימי חופשה ושעות נוספות

מצב
הנושא נעול.
ימי חופשה ושעות נוספות

ימי חופשה ושעות נוספות
אני עובדת מאז ינואר 2004 במערכת עיתון יומיים בשבוע (בין12 ל-15 שעות ביום 26-27 שעות בסך הכל). על פי החוזה שחתמתי היקף המשרה שלי הוא 75% וכן נקבע שלצורך החוזה בלבד (ולא למעשה) אחשב כעובדת שלושה ימים בשבוע. כמו כן הוקצבו לי 14 ימי חופשה בשנה. גם בתלוש המשכורת שלי מצוין שאני עובדת שלושת רבעי משרה ושיש לי 14 ימי חופשה. השאלה שלי היא האם כשאני לוקחת שבוע חופש יש להוריד לי 5 ימי חופשה או 3 ימים כפי שאני עובדת לכאורה על פי החוזה. השאלה השנייה שלי נוגעת לשעות נוספות. אני מקבלת שכר בסיס ותוספת קבועה למשכורת על שעות נוספות. האם כשאני עובדת מעבר לשעות שנקבעו לי מלכתחילה, כמו למשל כשאני ממלאת גם את תפקידה של מי שעובדת אתי, אמור מקום העבודה לשלם לי על השעות הנוספות שאני עושה, או שהוא יכול לומר שלכאורה אני מקבלת תוספת קבועה למקרים כאלו (למרות שלמיטב הבנתי וגם על פי חישוב השכר לפי שעות בשכר הבסיס שלי לא מגולמים אחוזי השכר שיש לשלם על כל שעה נוספת, 125% ו-150%).
 

שיר ורד

New member
תגובה

ימי חופשה ושעות נוספות
אני עובדת מאז ינואר 2004 במערכת עיתון יומיים בשבוע (בין12 ל-15 שעות ביום 26-27 שעות בסך הכל). על פי החוזה שחתמתי היקף המשרה שלי הוא 75% וכן נקבע שלצורך החוזה בלבד (ולא למעשה) אחשב כעובדת שלושה ימים בשבוע. כמו כן הוקצבו לי 14 ימי חופשה בשנה. גם בתלוש המשכורת שלי מצוין שאני עובדת שלושת רבעי משרה ושיש לי 14 ימי חופשה. השאלה שלי היא האם כשאני לוקחת שבוע חופש יש להוריד לי 5 ימי חופשה או 3 ימים כפי שאני עובדת לכאורה על פי החוזה. השאלה השנייה שלי נוגעת לשעות נוספות. אני מקבלת שכר בסיס ותוספת קבועה למשכורת על שעות נוספות. האם כשאני עובדת מעבר לשעות שנקבעו לי מלכתחילה, כמו למשל כשאני ממלאת גם את תפקידה של מי שעובדת אתי, אמור מקום העבודה לשלם לי על השעות הנוספות שאני עושה, או שהוא יכול לומר שלכאורה אני מקבלת תוספת קבועה למקרים כאלו (למרות שלמיטב הבנתי וגם על פי חישוב השכר לפי שעות בשכר הבסיס שלי לא מגולמים אחוזי השכר שיש לשלם על כל שעה נוספת, 125% ו-150%).
תגובה
העסקתך נעשית באופן בלתי חוקי. מצד אחד את אמורה לקבל שכר מוגדל בגין השעות הנוספות ברמה היומית ומצד שני שעות אלו לא צריכות להכלל בחישוב היקף המשרה שלך על כל הזכויות הנובעות מכך. מצד שני, אחוזי המשרה שאת מקבלת גבוהים בהרבה מאחוזי המשרה בפועל ולכן יתכן שמגולם כאן פיצוי על השעות הנוספות. בלי לקרוא היטב את כל פרטי החוזה, אי אפשר להתייחס לשאלה של שעות נוספות מעבר לשעות הרגילות שאת עובדת. לא ציינת כלל, בכמה מקרים מדובר ומה היקף השעות הנוספות שאת עובדת מעבר למוסכם ביניכם מלכתחילה. לגבי ימי החופשה, מאחר ואת מקבלת יותר מהמוגדר בחוק, אי אפשר לדעת אם הגדרת המעסיק היא שתקבלי 14 ימי חופשה ברוטו (כולל שבתות), ימי עבודה על פי החוזה (כלומר לפי 3 ימים לשבוע), או ימי עבודה בפועל (כלומר 2 ימים בשבוע). צריך לבדוק זאת בחוזה, או לשאול את המעסיק למה כוונתו.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה