ימי חג והיקף משרה

מצב
הנושא נעול.

ראשט

New member
ימי חג והיקף משרה

ימי חג והיקף משרה
שלום רב, כמה שאלות: הבנתי שעל פי צו הרחבה מיולי 2000 (נדמה לי) כל העובדים זכאים לתשלום עבור ימי חג לאחר שלושה חודשי עבודה. המעביד שלי טוען שרק לאחר שנה מגיע לי תשלום כזה. מי צודק? אני עובדת 5 ימים בשבוע, 7 שעות ביום. ימי החופשה שנוספים לי למכסה מדי חודש מחושבים כל חודש על פי היקף המשרה באותו חודש, האם בחשבון זה יש להכליל ימי מחלה? ימי חג? היקף המשרה מחושב עפי מספר השעות שעבדתי בפועל חלקי 186 (קבוע, ולא עפי מס. השעות שיש בחודש הספציפי), האם נכון לחשב כך? מקווה ששאלותי ברורות תודה
 

שיר ורד

New member
תשובה

ימי חג והיקף משרה
שלום רב, כמה שאלות: הבנתי שעל פי צו הרחבה מיולי 2000 (נדמה לי) כל העובדים זכאים לתשלום עבור ימי חג לאחר שלושה חודשי עבודה. המעביד שלי טוען שרק לאחר שנה מגיע לי תשלום כזה. מי צודק? אני עובדת 5 ימים בשבוע, 7 שעות ביום. ימי החופשה שנוספים לי למכסה מדי חודש מחושבים כל חודש על פי היקף המשרה באותו חודש, האם בחשבון זה יש להכליל ימי מחלה? ימי חג? היקף המשרה מחושב עפי מספר השעות שעבדתי בפועל חלקי 186 (קבוע, ולא עפי מס. השעות שיש בחודש הספציפי), האם נכון לחשב כך? מקווה ששאלותי ברורות תודה
תשובה
תשלום בגין ימי חג ינתן לעובד בשכר החל מ 3 חודשים לאחר התחלת עבודתו. מערכת החקיקה וצוי ההרחבה, השאירו את החישוב של מספר ימי החופשה לעובד במשרה חלקית במקום שעובדים בו 5 ימי עבודה בשבוע כנושא פרוץ ולא מוגדר. יתכן שמסדרים אותך גם בלי קשר לחגים וימי מחלה. האם עבור יום חופשה שאת לוקחת נותנים לך שכר של 9 או 7 שעות עבודה?
 

גלי l

New member
שיר

תשובה
תשלום בגין ימי חג ינתן לעובד בשכר החל מ 3 חודשים לאחר התחלת עבודתו. מערכת החקיקה וצוי ההרחבה, השאירו את החישוב של מספר ימי החופשה לעובד במשרה חלקית במקום שעובדים בו 5 ימי עבודה בשבוע כנושא פרוץ ולא מוגדר. יתכן שמסדרים אותך גם בלי קשר לחגים וימי מחלה. האם עבור יום חופשה שאת לוקחת נותנים לך שכר של 9 או 7 שעות עבודה?
שיר
האם גם לנו מגיע ימי חג או מחלה אם אני עובדת רק 4 ימים בשבוע ולפעים 3 (וזאת משום שאין עבודה בכל השבוע?)
 

ראשט

New member
קודם כל תודה

תשובה
תשלום בגין ימי חג ינתן לעובד בשכר החל מ 3 חודשים לאחר התחלת עבודתו. מערכת החקיקה וצוי ההרחבה, השאירו את החישוב של מספר ימי החופשה לעובד במשרה חלקית במקום שעובדים בו 5 ימי עבודה בשבוע כנושא פרוץ ולא מוגדר. יתכן שמסדרים אותך גם בלי קשר לחגים וימי מחלה. האם עבור יום חופשה שאת לוקחת נותנים לך שכר של 9 או 7 שעות עבודה?
קודם כל תודה
במקום העבודה שלי עובדים 6 ימים בשבוע - 8 שעות ביום. אני מקבלתעבור יום חופשה שכר יומי מלא, כלומר- עבור 8 שעות. במה עוד יכול להיות שמסדרים אותי? האם בחישוב ימי עבודה לצורך חישוב ימי החופשה (או התנאים הסוציאלים בעתיד, כרגע אני לא מקבלת) צריך להכניס את ימי החגים? את ימי המחלה? תודה
 

שיר ורד

New member
חישוב ימי החופשה שלך נעשה בשיטה

קודם כל תודה
במקום העבודה שלי עובדים 6 ימים בשבוע - 8 שעות ביום. אני מקבלתעבור יום חופשה שכר יומי מלא, כלומר- עבור 8 שעות. במה עוד יכול להיות שמסדרים אותי? האם בחישוב ימי עבודה לצורך חישוב ימי החופשה (או התנאים הסוציאלים בעתיד, כרגע אני לא מקבלת) צריך להכניס את ימי החגים? את ימי המחלה? תודה
חישוב ימי החופשה שלך נעשה בשיטה
שאיננה תואמת את החוק. על פי החוק אם עבדת מעל 200 יום בשנה, יש לתת לך את מלוא ימי החופשה בהתאם לותק, אם עבדת פחות יש לכפול את מפסר ימי החופשה במספר ימי עבודתך ולחקל ב 200. לעומת זאת , השכר בגין יום חופשה הוא השכר לרבעון מחולק ב 90. העובד זכאי לבחור את הרבעון בו היה שכרו הגבוה ביותר במהלך השנה האחרונה. החישוב כפי שנעשה אצלכם, נראה לי יותר פשוט וצודק מזה המוגדר בחוק. החוק לא מגדיר שימי מחלה וימי חגים יחשבו כימי עבודה לצורך צבירת ימי חופשה, ולכן לא ניתן לחייב מעביד להכליל אותם בצבירה. תנאים סוציאליים גם הם לא מוכרים בחוק ולכן גם לגביהם לא ניתן לקבוע שיש להפריש בגין ימי מחלה וחגים. גם לגבי צבירת ימי חופשה , ותנאים סוציאליים בימי חופשה , אין הגדרה מפורשת בחוק, אך יתכן לפרש את סעיף 10 (א) שיש לשלם בגינם את השכר הרגיל , ככולל גם צבירת ימי חופשה ותנאים סוציאליים. לגבי חישוב פצויי פיטורים, ימים אלו כמו סופי שבוע כלולים בתקופת העבודה לחישוב הפצויים, אך אין הם מחושבים כרכיבי שכר לקביעת גובה השכר האחרון.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה