ים‎~~השביתה‎: העיריה ממנה לבתיהס‎" מנקים פרטי

ים‎~~השביתה‎: העיריה ממנה לבתיהס‎" מנקים פרטי

ים‎~~השביתה‎: העיריה ממנה לבתיהס‎" מנקים פרטיים והתלמידים חזרו ללימודים
 
למעלה