ילד שלא מתחסן היא באחריות ההורים, כן מתחסן באחריות ההורים

למעלה