ילד חוסן בניגוד להחלטת הוריו שלא לחסנו, ע"י חיילים מפיקוד העורף

למעלה