ייעוץ - פנסיה רפואית

מצב
הנושא נעול.

michal765

New member
ייעוץ - פנסיה רפואית

ייעוץ - פנסיה רפואית
שלום. השאלות מופנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה : עובד רשות מקומית - עוב מדינה - הנמצא בחופשת מחלה ממושכת - ולו - כ-500 ימי חופשת מחלה שנצברו לזכותו: 1. האם פנייתו לוועדה רפואית על מנת לעזוב ולצאת לפנסיה מוקדמת על בסיס רפואי - פוגעת בימי המחלה והחופשה שנצטברו עד כה? 2. מתי הזמן הנכון לפנות לוועדה?מייד-בתום ימי המחלה או בכל עת.? 3. מי מזמן את הוועדה?מה הפורום היושב בה? 4. האם פסיקתה מבטלת את יכולתו של העובד לנצל את יתרת ימי המחלה ו/או החופשה? 5.האם ימי מחלה ו/או חופשה ברי פדיון כספי - ? אם כן מתי וכיצד? 6.האם המעביד יכול לןפגוע/לעכב/להרע בכל אופן שהוא לעובד אשר פונה לוועדה רפואית כדי להפסיק את עבודתו אצלו? 7.האם יש ביכולתו של מעביד לשפר תנאי פרישתו של העובד בנוסף לפסיקת וועדה רפואית? תודה. בבקשה ענו לי במייל שלי כי אין לי כל הבנה כיצד לקרוא את תשובתכם במקום זה או אחר. שוב תודה.
 

שיר ורד

New member
תשובות חלקיות

ייעוץ - פנסיה רפואית
שלום. השאלות מופנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה : עובד רשות מקומית - עוב מדינה - הנמצא בחופשת מחלה ממושכת - ולו - כ-500 ימי חופשת מחלה שנצברו לזכותו: 1. האם פנייתו לוועדה רפואית על מנת לעזוב ולצאת לפנסיה מוקדמת על בסיס רפואי - פוגעת בימי המחלה והחופשה שנצטברו עד כה? 2. מתי הזמן הנכון לפנות לוועדה?מייד-בתום ימי המחלה או בכל עת.? 3. מי מזמן את הוועדה?מה הפורום היושב בה? 4. האם פסיקתה מבטלת את יכולתו של העובד לנצל את יתרת ימי המחלה ו/או החופשה? 5.האם ימי מחלה ו/או חופשה ברי פדיון כספי - ? אם כן מתי וכיצד? 6.האם המעביד יכול לןפגוע/לעכב/להרע בכל אופן שהוא לעובד אשר פונה לוועדה רפואית כדי להפסיק את עבודתו אצלו? 7.האם יש ביכולתו של מעביד לשפר תנאי פרישתו של העובד בנוסף לפסיקת וועדה רפואית? תודה. בבקשה ענו לי במייל שלי כי אין לי כל הבנה כיצד לקרוא את תשובתכם במקום זה או אחר. שוב תודה.
תשובות חלקיות
ראשית הבהרה - אינני עו"ד , אך אני מתמצא בדיני עבודה. 1. צבירת ימי מחלה מוגבלת ע"י החוק ל-90 יום בלבד. צבירה מעבר לכך יכולה להיות רק על פי הסכם עם המעסיק (הסכם אישי או קיבוצי). 2. פניה לועדה רפואית או אישורה לא אמורים לפגוע בצבירות של העובד, אל משאושרה הבקשה ונקבע תאריך פרישה מוסכם, העובד לא זכאי לנצל ימים אלו לאחר תאריך הפרישה. 3. החוק מחייב מעסיק לפדות ימי חופשה שנצברו ולא נוצלו בעת סיום יחסי עובד מעביד. 4. על פי חוק עובד לא זכאי לקבל תגמול כספי בגין צבירת ימי מחלה. יתכן שבהסכם קיבוצי נקבע אחרת. יש לבדוק את ההסכם הקיבוצי הרלבנטי. כמו-כן, יתכן שבתקשי"ר נקבעה זכות זו לגבי כלל העובדים הקבועים, אינני מכיר מספיק את התקשי"ר. 5. המעביד יכול לפגוע ולעכב ולהרע את תנאי עבודתו של עובד שפנה לועדה כנ"ל, בדרך כלל מעשים כאלו יהיו בלתי חוקיים. אבל עיכוב קידום ואולי גם העלאב דרגה עשויים להיות חוקיים. 6.מעביד יכול לשפר את תנאי פרישתו של עובד, במקרה של שירות המדינה / רשות מקומית, במגבלות שקובע התקש"יר וכנראה גם בכפוף לאישור נציב שירות המדינה - שוב , אינני בקיא בפרטים. 7. לא מקובל לענות לשאלות במייל. תוכל להכנס לאתר ולבצע שליחה במייל לכתובת שלך.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה