יידוי אבנים לעבר רכבים סמוך לתקוע א"נ יש נזק.

למעלה