יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח? מה זה שחוזרים עליו חסידי חב"ד תמיד?

bronxboy69

Active member
שמעתי מהרב"י מחב"ד בעצמו שהמשיח זה לא מישהו שחזר מהשמים. המשיח זה מישהו שחי בעולם הזה ויבנה את בית המקדש מחדש או יוריד אותו מהשמים.|חרדי|
 
למעלה