יוצא המרצע מן השק, מוקמת ממשלת שמאל

marabo

Well-known member
כשרואים את ההסכמים הקואלציוניים מבינים שזו ממשלת שמאל לכל דבר. השמאל מתקדם בקצב יפה בתהליך של עקירת דת ישראל מעם ישראל.
 

Harrington

Well-known member
כשרואים את ההסכמים הקואלציוניים מבינים שזו ממשלת שמאל לכל דבר. השמאל מתקדם בקצב יפה בתהליך של עקירת דת ישראל מעם ישראל.
בעיקר אכן ממשלה לעקירת הדת מהמדינה. נקווה שלא יעלה בידה. מבחינתי יש לי אמון מלא בקב"ה ואני לא יותר מדי מודאג. מרכיבי הקואליציה לא באמת צפויים להסכים שם על יותר מדי. אמנם דווקא בעניין הזה לכאורה כן קיים החשש, אבל בכל זאת. המציאות חזקה מהחלטות ממשלה.
 

marabo

Well-known member
בעיקר אכן ממשלה לעקירת הדת מהמדינה. נקווה שלא יעלה בידה. מבחינתי יש לי אמון מלא בקב"ה ואני לא יותר מדי מודאג. מרכיבי הקואליציה לא באמת צפויים להסכים שם על יותר מדי. אמנם דווקא בעניין הזה לכאורה כן קיים החשש, אבל בכל זאת. המציאות חזקה מהחלטות ממשלה.
הקב"ה לא עובד אצלך, גם לא אצלי, הוא לא משנה סדרי עולם בגלל שוטים שקלקלו.
אם אדם לקח שתיל ושתל אותו בקרקע ששדד והשקה אותו וזיבל אותו וטיפל בו, השתיל לא יצמח ויפרח כי הקרקע שדודה?
אם בנט בונה ממשלה ומחוקק חוקים נגד דת ישראל יבוא הקב"ה ויהפוך סדרי עולם?
הקב"ה נתן בחירה חופשית וכולם נותנים אצלו בסוף את הדין על מעשיהם, הוא לא יתערב בבחירה החופשית ויעצור אותה.
 

Critical Thinking

Well-known member
הקב"ה לא עובד אצלך, גם לא אצלי, הוא לא משנה סדרי עולם בגלל שוטים שקלקלו.
אם אדם לקח שתיל ושתל אותו בקרקע ששדד והשקה אותו וזיבל אותו וטיפל בו, השתיל לא יצמח ויפרח כי הקרקע שדודה?
אם בנט בונה ממשלה ומחוקק חוקים נגד דת ישראל יבוא הקב"ה ויהפוך סדרי עולם?
הקב"ה נתן בחירה חופשית וכולם נותנים אצלו בסוף את הדין על מעשיהם, הוא לא יתערב בבחירה החופשית ויעצור אותה.
המגוחך הוא (אך אינך מזהה זאת) שאינך מסוגל לומר דבר על אלהיך.
שום טענה בנוגע אליו אינה בת-בחינה.
שום טענה בנוגע אליו אינה בעלת כושר-חזוי.

אתה אך מיחס לו עשיה בכוונת מכוון אך לעולם אינך יכול לומר דבר על עשיה זו בטרם התרחשה, ולאחר שהתרחשה אתה מריע ורואה בעצם התרחשותה כפי שהתרחשה, סמן לתכנון...
 

ערני31

Well-known member
הקדוש ברוך הוא ברא עולם במספר שבע והשאיר לאדם להשלים שלוש שיהיה עשר
 

marabo

Well-known member
המגוחך הוא (אך אינך מזהה זאת) שאינך מסוגל לומר דבר על אלהיך.
שום טענה בנוגע אליו אינה בת-בחינה.
שום טענה בנוגע אליו אינה בעלת כושר-חזוי.

אתה אך מיחס לו עשיה בכוונת מכוון אך לעולם אינך יכול לומר דבר על עשיה זו בטרם התרחשה, ולאחר שהתרחשה אתה מריע ורואה בעצם התרחשותה כפי שהתרחשה, סמן לתכנון...
אני לא באמת לא אומר עליו דבר שלא נכתב בתורתנו הקדושה.
 

Harrington

Well-known member
הקב"ה לא עובד אצלך,
לא הבנתי את הקשר. הקב"ה צריך לעבוד אצלי כדי שאאמין בו ואסמוך עליו?
אם בנט בונה ממשלה ומחוקק חוקים נגד דת ישראל יבוא הקב"ה ויהפוך סדרי עולם?
אני כאמור, סומך עליו. אם הוא יזדקק לשם כך לשינוי סדרי עולם או רק להכוונה קלה בפוליטיקה הישראלית ובתוך ממשלת האנדרוגינוס, לא אני הכתובת לקבוע. אבל כמו שאנו יודעים להתפלל "הפר עצת רשעים", כך אני סומך ומאמין שתישמענה תפילתנו.
הקב"ה נתן בחירה חופשית וכולם נותנים אצלו בסוף את הדין על מעשיהם, הוא לא יתערב בבחירה החופשית ויעצור אותה.
הוא עושה זאת מידי יום ביומו, כך שדבריך לא לגמרי ברורים לי (אלא אם כן הם מגיעים ממקום של היעדר אמונה. אני לא מכיר אותך מספיק טוב בשביל לדעת זאת). אכן מסכים לחלוטין שלכולם בחירה חופשית וכו'. אז מה? זה אומר שכל תוכנית שלילית שמאן דהוא מתכנן יוצאת לפועל? זה מישור אחר לחלוטין מה שאתה מדבר עליו ומה שאני כתבתי.
 

marabo

Well-known member
לא הבנתי את הקשר. הקב"ה צריך לעבוד אצלי כדי שאאמין בו ואסמוך עליו?

אני כאמור, סומך עליו. אם הוא יזדקק לשם כך לשינוי סדרי עולם או רק להכוונה קלה בפוליטיקה הישראלית ובתוך ממשלת האנדרוגינוס, לא אני הכתובת לקבוע. אבל כמו שאנו יודעים להתפלל "הפר עצת רשעים", כך אני סומך ומאמין שתישמענה תפילתנו.

הוא עושה זאת מידי יום ביומו, כך שדבריך לא לגמרי ברורים לי (אלא אם כן הם מגיעים ממקום של היעדר אמונה. אני לא מכיר אותך מספיק טוב בשביל לדעת זאת). אכן מסכים לחלוטין שלכולם בחירה חופשית וכו'. אז מה? זה אומר שכל תוכנית שלילית שמאן דהוא מתכנן יוצאת לפועל? זה מישור אחר לחלוטין מה שאתה מדבר עליו ומה שאני כתבתי.
אנסה להיות יותר ברור: אדם לא יכול לומר אני סומך על הקב"ה שלא אעשה חטאים, אני או אדם אחר כלשהו.
לעשות חטאים טוב או רע זה נתון לבחירת האדם או בנט במקרה הזה.
 

Harrington

Well-known member
אנסה להיות יותר ברור: אדם לא יכול לומר אני סומך על הקב"ה שלא אעשה חטאים, אני או אדם אחר כלשהו.
לא אמרתי את זה בשום מקום. אתמצת את עמדתי בצורה כרונולוגית פשוטה מטעמי בהירות:
א. יש (לשיטתי) גזרות שעומדות על הפרק שבכוחן לפגוע בעם היהודי, במדינה היהודית וכו'.
ב. כמובן שעלינו לפעול (ולא אכתוב "לעשות הכל" שמא יחליט איזה מישהו שאפשר לפרש את זה בצורה שאף אדם נורמלי לא היה מפרש, אבל בכל זאת :))
ג. אף מעבר לכך, אני מאמין שלא כצעקתה, ושהדברים יימנעו 'בדרך הטבע'. כלומר עקב מחלוקות וחוסר יכולת לתפקד בתוך הממשלה. זאת על אף שדווקא בענייני דת ומדינה, כפי שכתבתי מתחילת הדרך, בכוחה של ממשלה זו לגרום נזק ארוך טווח וקשה.
ד. במקביל לחובתנו לעשות השתדלות כדי למנוע את הגזרות ובמקביל לדעתי הפוליטית שס"ה מצבנו בסדר, אני לחלוטין סומך על הקב"ה שיימנע את רוע הגזרות ו/או למצער את חומרת הנזק שיכולה לצמוח מהן. אם יעשה זאת בדרך ניסית גלויה או בדרך הטבע כמנהגו בדורנו? לא ממש עקרוני מבחינתי.
לעשות חטאים טוב או רע זה נתון לבחירת האדם או בנט במקרה הזה.
אין חולק. לא קשור למה שאמרתי.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
אנסה להיות יותר ברור: אדם לא יכול לומר אני סומך על הקב"ה שלא אעשה חטאים, אני או אדם אחר כלשהו.
לעשות חטאים טוב או רע זה נתון לבחירת האדם או בנט במקרה הזה.
אבל הוא יכול למנוע מאדם בעל שררה לגרור את העם לחיי חט, כמו שהוא גרם לבצורת בגלל שעם ישראל בתקופת אחאב ואיזבל התעקש לעבוד את הבעל והאשרה וגם אפשר לאליהו לעשות טקס כדי להראות שהבעל לא קיים או חסר כוח, כי 450 נביאים מתחננים אליו ולא יורד גשם, ואמירה אחת של אליהו לקדוש ברוך הוא ויורד גשם ואחר כך נתן ליהוא בכלל לחסל את בית אחאב ולהיפטר ממלוכת החטאים.

הוא גם אפשר לזכריה להחביא ילד בן שנה מהשררה של הסבתא שלו על עתליה ואחרי ששת שנים להדיח את עתליה ולהמליך ילד בן שבע כשזכריה הנאמן לה' מנהל את ממלכת יהודה.

ואה כשאברהם טען שאשתו היא אחותו ואפשר שידוך לא חוקי של אשתו קודם לפרעה ואחר כך למלך פלישתים, אלוהים שלח מחלה לאותו מלך שאפשרה לחשוף את האמת ולאפשר לאברהם ושרה לחיות כזוג בלי ששרה תאלץ לנאוף.

ונראה שגם עכשיו הוא שולח את מנסור עבאס שיהיה חומה בפני נישואים אזרחיים שיקלו על ההתבוללות ונישואים חד מיניים שנישואים אזרחיים הם תנאי לנישואים כאלה כי אף דת שיש בישראל לא מכירה בנישואים כאלה.
 

1ספי11

Well-known member
הקב"ה לא עובד אצלך, גם לא אצלי, הוא לא משנה סדרי עולם בגלל שוטים שקלקלו.
אם אדם לקח שתיל ושתל אותו בקרקע ששדד והשקה אותו וזיבל אותו וטיפל בו, השתיל לא יצמח ויפרח כי הקרקע שדודה?
אם בנט בונה ממשלה ומחוקק חוקים נגד דת ישראל יבוא הקב"ה ויהפוך סדרי עולם?
הקב"ה נתן בחירה חופשית וכולם נותנים אצלו בסוף את הדין על מעשיהם, הוא לא יתערב בבחירה החופשית ויעצור אותה.
הבכיינות הימנית מגיעה לשיאים חדשים.
איזה חוקים נגד הדת אתה מוצא שהולכים לחוקק?
מי אתה שתדבר בשם הדת?
 

Harrington

Well-known member

1ספי11

Well-known member
קרא את טיוטת ההסכמים הקואליציוניים כפי שפורסמו ותמצא בקלות.
לא מצאתי שם חוקים נגד דת. אגב, חוק שיביא להפרדה של הדת מהמדינה הוא לא חוק נגד דת אלא נגד העסקנים שניכסו את הדת לטובתם.
מי אתה שתאסור על גולש אחר להביע את עמדתו ודעתו?
אני לא אוסר כמובן אלא מביע תמיהה על הזכות שלוקח אדם לדבר בשם הדת או בשמה של אלוהימה
 

marabo

Well-known member
לא מצאתי שם חוקים נגד דת. אגב, חוק שיביא להפרדה של הדת מהמדינה הוא לא חוק נגד דת אלא נגד העסקנים שניכסו את הדת לטובתם.

אני לא אוסר כמובן אלא מביע תמיהה על הזכות שלוקח אדם לדבר בשם הדת או בשמה של אלוהימה
יקירי, הדת מתירה תחבורה ציבורית בשבת? עסקים בשבת? נישואין של פסולי חיתון?
בכל פינה בהסכם שנחתם יש סעיפים נגד הדת.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
יקירי, הדת מתירה תחבורה ציבורית בשבת? עסקים בשבת? נישואין של פסולי חיתון?
בכל פינה בהסכם שנחתם יש סעיפים נגד הדת.
אלה זכויות יסוד של אזרחים שמי שמאמין שייתן לדת להגביל אותו וזאת זכותו, אבל מדובר בזכויות יסוד של חילוניים ואתאיסטים שהכנסת חוקי הדת לחוקי המדינה רומסת את זכויותיהם.
 

marabo

Well-known member
אלה זכויות יסוד של אזרחים שמי שמאמין שייתן לדת להגביל אותו וזאת זכותו, אבל מדובר בזכויות יסוד של חילוניים ואתאיסטים שהכנסת חוקי הדת לחוקי המדינה רומסת את זכויותיהם.
יש גם חוק יסוד חופש העיסוק, מדוע ביום הזכרון ויום השואה אסור לי לפתוח בית קפה?
למדינה יש גם ערכים. במדינת ישראל יש ערכים יהודיים
 

1ספי11

Well-known member
יקירי, הדת מתירה תחבורה ציבורית בשבת? עסקים בשבת? נישואין של פסולי חיתון?
בכל פינה בהסכם שנחתם יש סעיפים נגד הדת.
מדינה שמתירה תחבורה ציבורית בשבת לא פועלת נגד הדת וכך לגבי דברים אחרים. כמו שחרדים שחיים במדינות אחרות לא נפגעים כשהמדינה מתירה נישואין של להט"ב.
הדת שלכם נשארת שלכם ואתם יכולים לעשות איתה מה שבראש שלכם.
 

marabo

Well-known member
מדינה שמתירה תחבורה ציבורית בשבת לא פועלת נגד הדת וכך לגבי דברים אחרים. כמו שחרדים שחיים במדינות אחרות לא נפגעים כשהמדינה מתירה נישואין של להט"ב.
הדת שלכם נשארת שלכם ואתם יכולים לעשות איתה מה שבראש שלכם.
במדינת כל אזרחיה אתה צודק.
במדינה יהודית, לא.
 

1ספי11

Well-known member
במדינת כל אזרחיה אתה צודק.
במדינה יהודית, לא.
1.מדינת דמוקרטית היא מדינה של אזרחיה בהגדרה.
2.אף אחד לא הגדיר את המדינה כמדינה דתית ולא כמדינת הדת היהודית.
כשאנחנו רואים את היהדות כלאום,אז לא זקוקים לדת כדי להיות יהודים.
 
למעלה