יוסי שפרה וליאון לגמר - בזכותם היה מתח וענין

למעלה