יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה

יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה

אבל אותי שוב לא הזמינו (איש הפיל מקטר)
 
למעלה