יום נעים
ושבת שלום ומבורך

שבת שלום וסיפור בדוואי לשבת

המתעלם מהצרה הקטנה, מסתבך בצרה הגדולה

לבדואי זקן, היו כמה תרנגולים יפים שהיה מגדל, תמיד הוא נהג לאמור: "בשר תרנגול יותר טעים וקל למעיים מבשר כבש, וזה מחזק את הגוף". יום אחד נגנבו התרנגולים, מה עשה הבדואי?, הוא אסף את בניו, ואמר להם: "נגנבו התרנגולים ועליכם להחזיר אותם". שמעו הבנים את דברי אביהם אך זלזלו ולא התייחסו לדבריו.
לאחר מספר שבועות, נגנבו גם הכבשים והעזים, שוב הוא אסף את בניו, ואמר להם: "טרם החזרתם את התרנגולים, והנה נגנבו גם הכבשים והעזים, חפשו את הגניבה והחזירוה!".שוב הבנים זלזלו, ולא התייחסו לדבריו. לא עבר זמן רב, וגם סוסתו האצילה של הבדואי נגנבה. הפעם, יצאו הבנים לחפש ולחפש, אך חזרו בידיים ריקות. לאחר חודש, התנפלו בני שבט אחד על העדר שלהם באמצע היום ושדדו אותו. הבנים כעסו מאד על המעשה הזה, רצו להכריז מלחמה על השודדים, אז קם הבדואי הזקן ואמר: "הזהרתי אתכם, פעם, פעמיים, שלוש, אך לא עשיתם דבר, מי שמוותר על תרנגול, שיוותר על העדר והסוסה". רגזו הבנים כאשר שמעו את דברי אביהם, אחרי שעשו כל מה שעשו בחיפושיהם, ואמרו לו: "טרחה רבה טרחנו בחיפושים, ואתה עוד חושב רק על התרנגול?". אמר להם אביהם, הזקן הבדואי: "המונע גניבה של תרנגול, מונע גניבת הסוס והגמל, כאשר התעלמתם מהצרה הקטנה, באה הצרה הגדולה!".
 
למעלה