יום אידאלי לפשיסטים של הימין

יום אידאלי לפשיסטים של הימין

הרוקדים כאן על הדם. אמרתי יום? זה כבר שבוע, מיום השואה עד יום השואה אין להם כזאת שמחה.
 
למעלה