יוזמה לקידום חקיקה בנושא דיור בקהילה<img src="http://timg.co.il/f/Emo596.gif">

schlomitsmile

Member
מנהל
יוזמה לקידום חקיקה בנושא דיור בקהילה

מעתיקה מהמייל:
הזמנה מארגון בזכות לרשת קהילות בקשר מובילות שינוי
לקחת חלק פעיל בקידום חקיקה בנושא דיור בקהילה
http://files.webversion.net/i39ZOnke/horim_be_kesher.pdf

הפניה מופנית אמנם רק להורים, אבל נראה לי חשוב
שגם הנוגעים בדבר עצמם יגיבו , יביעו דעתם בפני יוזמי קידום החקיקה
ואם מתאים להם- גם יירתמו לעשיה.
 
למעלה