יהודי ישראל איבדו את כל הפרופורציות שדרושות לצורך

יהודי ישראל איבדו את כל הפרופורציות שדרושות לצורך

המשך קיומם.....!!!

איזה ביזבוז משאבי אנוש קרימינאלי במקום הלא נכון,
במקום להפנות את אותה האנרגיה כלפי מה שה"פלשטינים"
עושים על הר-הבית....!!!!
 
למעלה