יהדות הגיונית

saar13

New member
יהדות הגיונית

'מרוב עצים לא רואים את היער'-האימרה נכונה לגבי מצב של התעסקות יתר בשורש האמונה,במקום פריטת היהדות לחלקים,וביסוסה קודם כל על הגיון,כמו שנאמר [סנהדרין קה\ב) 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה,אפילו שלא לשמה,שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז תמצית הבעיה שלנו היא בערך כך: אנחנו עם קטן ובדלני(שיש לו רק דת אחת) ויש לנו תכונות חיוביות ושליליות כמו לכל עם. זה תלוי בנו,אם נעבוד על התכונות כדי שיתרת התכונות הסופית תהיה בזכות. משום מה-הרבה עמים אחרים כל הזמן רודפים ומשמידים חלקים מאיתנו,ואין פתרון פלא מוחלט-איך למנוע את העניין בצורה אבסולוטית. לפי מחקרים שנעשו: רוב אוכלוסיית העולם מתיימרת להאמין באלוהים (מוסר?)-אז מה שנותר לנו לעשות (בנוסף לדברים היסודיים הרגילים): לנסות להתחיל ליישם את הדברים היפים והמוסריים היסודיים שביהדות,ובד בבד להפחית את התכונות השליליות הטבועות בדמינו (גנטית?). 1. להפסיק לבזבז כספים על פונדמנטליזם משיחי (התנחלויות וכיבוש)-ובמקום זאת,לבסס כלכלה וצבא חזקים,כך שלעמי העולם יהיה אינטרס לתמוך בנו. 2. לקיים קודם כל את 3 הדיברות הכי חשובות: 'לא תרצח' 'לא תגנוב' לא תנאף' - או/אז אולי,עמי העולם גם יצדדו בנו יותר מבחינה מוסרית
 

s u p e r mind

New member
מס' שאלות:

* למה לדעתך רודפים אותנו? * אם יש ביכולתנו להבדיל בין ה"דברים היפים והמוסריים היסודיים ביהדות", ולבין אלה שלא - מדוע שנשתמש בה כקוד מוסרי, אם זה כבר טבוע בנו? * אם נפחית את התכונות השליליות הטבועות בנו, לטענתך, אלה שרודפים אותנו יסוגו? * מהו אותו כיבוש, ומה המדינה צריכה לעשות בנידון מלבד להפסיק לכלכל אותו? * האין לנו כבר צבא איתן וכלכלה מפותחת דיה? מה לדעתך נותר לשפר, וכיצד צבא חזק יתרום לתמיכה עולמית בנו? * מה פשר "לקיים קודם כך את 3 הדיברות..."? האם כל העם חוטא בחטאים אלו? האם החטאים הללו מצדדים ברדיפת העמים האחרים אותנו? האם אנשים מעמים אחרים לא חוטאים בהם? * למה אתה מסתמך על הדת בענייני מוסר, אם משתמע מהודעתך שהמוסר הוא חלק מהמנטליות האנושית? * מהי מעורבותה של הדת (אם בכלל) בצידוד באנטישמיות? ומה תפקידה, אם יש (מלבד האתיקה), במיגורה?
 

saar13

New member
תשובות

1.לפעמים צריך להקהות את היצר. 2. " " " " השנאה. 3.לסגת חד צדדית לגבולות 1967 (התנתקות). 4.(א) בנושא צבא וכלכלה-אם לא מתקדמים מה שיותר-אז זה בבחינת 'מים עומדים נעשים עכורים'. (ב) צבא חזק יתרום להגנתנו. 5. יש בינינו קומץ עשירים ופרזיטים המנצלים את העניים והעובדים-אי לכך הם עוברים על הדיבר 'לא תגנוב' וגם על הדיבר 'לא תרצח'(מכיוון ש'עני חשוב כמת')-וזה מקלקל לכל העם את המוניטין ומעורר שנאה כלפינו ע"י שאר העמים.אז כדי להקהות את השנאה-אנחנו צריכים להצדיק את הבדלנות שלנו,ע"י זה שנשמור ביתר שאת על הדיבר 'לא תנאף'. 6.לצורך העניין אני משתמש בדת כספר אינפורמציה-כמו בכל אינציקלופדיה אחרת. 7.כנ"ל
 

s u p e r mind

New member
שאלות והערות.

1) לא הבנתי, אתה טוען שיצרינו הרעים מביאים עלינו את רעת האנטישמיות? תוכל לפרט ולהרחיב? 2) א) לא ענית: אם יש ביכולתנו להבדיל בין ה"דברים היפים והמוסריים היסודיים ביהדות", ולבין אלה שלא - מדוע שנשתמש בה כקוד מוסרי, אם זה כבר טבוע בנו? ב) איזו שנאה? ממה היא נובעת? איך "מקהים" אותה? 3) האם לדעתך הנסיגה תביא תועלת לישראל? מה עם שכנינו, מדוע אינך מטיל עליהם משימות שלום? האם הדרך לפתרון טמונה רק בנו? האם ישראל אשמה בכל? 4) איך עלינו להתקדם? האם התוכנית הכלכלית שננקטה ע"י שר האוצר היא הדרך הנכונה? כיצד צבא חזק יתרום לתמיכה עולמית בנו (טענת: "לבסס כלכלה וצבא חזקים,כך שלעמי העולם יהיה אינטרס לתמוך בנו")? 5) ניצול החלשים ע"י החזקים הוא בבחינת רצח? מניין הקרצת זאת? האם ניצול זה מתרחש רק אצלנו? מה אכפת לאותם עמים מהשחיתות בארצנו? האם אותה שנאה קיימת בין כל שאר העמים (שכן תופעות אלו קיימות בכל המדינות)? כיצד החלטת שאותו ניצול מעורר שנאה כלפינו? איך קשור דיבר "לא תנאף" להפסקת יחסי הניצול בין המעמדות בארץ? 6) לא ענית. אם ביכולתנו להבדיל בין הטוב לרע בדת - מדוע עלינו להסתמך עליה כמקור מוסרי, אם המוסר הוא תכונה אנושית? 7) קראת את השאלות, או שרק מיהרת להשיב ולשלוח? האם לדת יש חלק בהגברת האנטישמיות? האם לדעתך יש לדת תפקיד במיגור האנטישמיות?
 

saar13

New member
קודם כל-זה לא מדע מדוייק

1.קומץ עשירים ופרזיטים עובר על הדיבר 'לא תגנוב',ומקלקל לכולם את המוניטין. 2.גם אם זה טבוע בנו-זה לא אומר שלא צריך להתאמץ להוציא מהכח אל הפועל. ב).השנאה נובעת מבדלנות לא מוצדקת-ומקהים אותה,ע"י הצדקת הבדלנות. 3.מכיוון שאין פרטנר,ומכיוון ש'מים עומדים נעשים עכורים'-צריך לנקוט בשיטת 'המקל והגזר':אם אחרי הנסיגה יווצר מצב בלתי נסבל-ניכנס ונכסח אותם מחדש. כרגע יש לנו בעייה יותר בוערת,והיא האטום האיראני-ולזה צריך להקדיש את מלוא המאמץ המדיני והביטחוני. 4.א) התוכנית הכלכלית לא טובה מכיוון שהיא קפיטליסטית ולא סוציאליסטית.ב) האינטרס של העולם לתמוך בנו יהיה בעיקר בגלל כלכלה חזקה-אבל מכיוון שאנחנו לא שווייץ צריך לצורך העניין גם צבא חזק. 5.א)שוב-'עני חשוב כמת'-אז מי שגורם סבל לעני-כאילו רצח אותו (מבחינה מוסרית בלבד). ב)ראה סעיף 1 ג) 'לא תנאף' יתקן את 'לא תגנוב (קיזוז) 6.א)זה לא מדע מדוייק ב)אין רע בדת בסיסית 7.א) קראתי גם קודם את השאלות. ב) אין לדת הבסיסית [הטהורה] חלק בהגברת האנטישמיות-רק בצורת פירושה המסולף (שאינו משולב בהגיון בסיסי-כמו אתיאיזם,שאינו משולב בדת הגיונית). ג) לדת [המציאותית] יש בהחלט תפקיד במיגור האנטישמיות-זאת הרי טענתי הבולטת והמרכזית. נא בקרו בקומונה 'איחוד דת מציאות' בתפוז
 

s u p e r mind

New member
גם לא פסאודו-מדע.

1) על בדיוק מבוססת טענתך? סתם אמונה? האם אותו קומץ, שמצוי בכל מדינה, מקלקל את היחסים המדיניים-פוליטיים בין המדינות, או שמא רק את היחסים בין ישראל לבין שאר המדינות? 2) מדוע אתה מעדיף את הדת ולא את החוק? 3) אז עלינו לוותר ולקחת סיכון בהצתת מריבות ומלחמות בינינו לכל האזור? זה נראה לך חכם? לא בטוח יותר לוודא שאם אכן ניסוג מאותם שטחים, שלום יחל לשגשג? איך אתה מגשר בין העמדה הפוליטית שלך לבין אמונתך בדת (שזו תומכת בארץ ישראל השלמה)? 4) אלו יתרונות יש בשיטה הסוציאליסטית שתגרום לכלכלה לשגשג? עדיין לא הבנתי מה עניין הצבא לתמיכה זרה בישראל. 5) * אני מקווה שזו בדיחה. האם פגיעה בנכסיו הדלים של העני, כמוה כרציחת אדם? * לא ענית על: האם אותה שנאה קיימת בין כל שאר העמים (שכן תופעות אלו קיימות בכל המדינות)? * היודע אתה מה המשמעות של "לא תנאף"? 6) אין רע בדת? (היהודית, לעניינו) אתה בטוח? 7) אלו פירושים מסולפים? תפרט. לדת דווקא יש חלק באנטישמיות, כפי שציינתי כאן.
 

saar13

New member
אין סוף לפרשנויות,העיקר-פירוש העתיד

1.א) טענתי מבוססת על התנסות אישית,בתור עצמאי,ועובד שכיר. ב) אותו קומץ,[+פרזיטים נוספים עצלנים בכל התחומים],מקלקל הכול גם וגם כמו שציינת. 2.דת פירושו חוק-מאיפה המצאת את הטענה שאני מעדיף את הדת ע"פ החוק-אני דוגל בשילוב בין הדת לחוק-והחוק קודם לדת,כמו שנאמר-'דרך ארץ קדמה לתורה' 3.א)כמו שאמרתי,זה לא מדע מדוייק,ואין ביטוח לשום צעד-הסיכון ב'שב ואל תעשה'יכול להיות יותר גדול,כמו שאמרתי-'מים עומדים נעשים עכורים'.ב)יש כל מיני פרשנויות דתיות לגבי 'ארץ ישראל השלמה' [ראה קישור להלן-'ארץ ישראל זכות חובה']. 4.א) ראה קישור להלן (פער חברתי מערער יסודות) ב)תקרא שוב את תשובתי. 5.א) החיים הם לפעמים טרגיקומים. ב) אנחנו נדאג קודם כל לעצמנו-לאור ההיסטוריה המיוחדת שלנו,ולאור המצב הבעייתי הנוכחי. ג) 'לא תנאף'- זה סקס משתולל. 6.הכול עניין של פרשנות. 7.אני לא מוכר ומטיף לדת כ'עיסקת חבילה' (גם אני עצמי אינני דתי סטנדרטי) אלא קורא ליישם חלקים הגיוניים של הדת.
 
דרך ארץ

המובאה אותה הבאת אינה דוגלת כלל בשילוב הדת והחוק - למעשה אין היא קשורה לחוק כלל, אלא אם אתה מחשיב את 'דרך ארץ' כמעיין מערכת מוסרית נתונה א-פריורית (לפני החוק, שכן אתה מצביע על התורה כחוק) שנובעת מטבעו של האדם. אולם אם אומרים 'דרך ארץ' במשמעות זו הרי שאין להדביק לה את מה שאתה רואה בדת (ה"חוקית") כמערכת מוסרית מסודרת. שכן אולי ב'דרך ארץ' הכוונה היא דווקא לטבעו הלא-מרוסן של האדם, כאשר הוא פועל על אינסטינקטים ולא מתיישב בהכרח במערכת המוסרית שהדת מגדירה כ"דרך ארץ"? מכאן שיש להבדיל - אתה משתמש ב'דרך ארץ' לציון המערכת המוסרית-חוקית שהדת רואה כמקדימה אותה, אולם למושג משמעות שונה כאשר בוחנים אותו באופן אובייקטיבי. שכן, אם 'דרך ארץ' היא (לפי איך שהדת מגדירה אותה) מבנה חוקי קודם לדת, הרי שבמשפט "דרך ארץ קדמה לתורה" אתה (וההלכה, לשם הדיון) שוגה בטאוטולוגיה, ואומר כי החוק קדם לחוק. ועליכם הברכה.
 

saar13

New member
אתיאיסטים ודתיים-שני צדדים של.....

אותה מטבע. הדיוק המתבקש המוחלט,והדחיה המובנית של כל תיאוריה, כאילו זרה,מאפיין את שני צידי המטבע הקיצוניים. אני עצמי-מכיוון שאינני שייך לאף אחד מהצדדים הנ"ל-נמצא בצד השלישי של המטבע,[בתווך] שהוא במקרה-החלק הצר של גלגל הרכב הנוגע בכביש. ולעצם העניין: אני בעקרון בעד חוקים באופן כללי-ואי לכך,נגד כל אנרכיה. אז יש כל מיני חוקים: למשל חוק הגנת הדייר,חוק מס הכנסה,חוק גיוס חובה, חוק (מדינה/דת) שמירת השבת,וכו' וכו'.וגם חוקי דת אישיים שהאדם בוחר לעצמו כרצונו-ועל זה יתן/לא יתן את הדין בעולם הזה/הבא.
 

s u p e r mind

New member
יש הרבה חלודה בתזה שלך.

1) * לא הבנת, שאלתי כוונה לטענתך על המוניטין הרע שאותם "פרזיטים" יוצרים למדינה, ומלבים את ה"רדיפות" כדבריך. אם כך, על מבוססת טענתך שאותם עשירים ופרזיטים משניאים עלינו את שאר העמים? * אם אותו קומץ הוא מקור השנאה בין המדינות, הרי שהתזה שלך נופלת. בכל המדינות יש "עשירים" ו"פרזיטים" כדבריך, אך ראה זה פלא יש מדינות עם קשרים ענפים זו עם זו, ללא כל שנאה או טינה כלפי התושבים במדינות האחרות. דוגמאות לכך תמצא באיחוד האירופי. אם לעומת זאת, ה"עשירים" וה"פרזיטים" במדינתנו בלבד גורמים לאנטישמיות כלפינו, אז כנראה שהסיבה היא אחרת - וההנחה שלך שגויה. 2) שיהיה. 3) מה פתאום "שב ואל תעשה"? יש לתכנן את כל פעולה לפי מס' אמות מידה - תועלת למדינה, רמת הסיכון, השפעה טובה לאורך טווח. אם נפעל בפזיזות וללא מחשבה, רק כדי לספק את צרכיהם של אחרים, נוכל למצוא עצמנו במערבולת קטלנית במיוחד שאולי תביא עלינו כליון. אין שום סיכון גדול הנראה לעין בהמשך היחסים הדיפלומטיים הנעשים בימים אלו. 4) טענותיך מוטעות - במדינת ישראל תמיד היה פער חברתי-כלכלי, אך עם זאת היא הצליחה לשגשג מבחינה כלכלית, ואפילו כיום מסתמנת מגמת גאות. אין כל איום קיומי, כדבריך, במעמדות החברתיים. 5) * יש לך הרגל להתחמק משאלות ע"י זריקת ססמאות לא קשורות? האם פגיעה בנכסי העני חמורה באותה מידה כמו רצח? אם כן, תצטרך להסביר מדוע. * אז איך יישום "לא תנאף", יצור את האלימות והשחיתות שלטענתך גורמות את כל הבעיות? 6) מה בדיוק עניין של פרשנות? האם ניתן לפרש את סיפור המקושש: "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת. ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה. ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו. ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה ה' את משה" - כרצוננו? האם אפשר לטעון למשל שהמקושש עצים בשבת הרי הוא מקודש בעיני ה', למשל? 7) עדיין לא ענית, אילו פירושים מסולפים, כדבריך, תורמים להגברת האנטישמיות? למה עלינו להשתמש בדת כבסיס חוקתי? לא די במערכת המשפטית?
 

saar13

New member
חלודה יש גם אצלך

1.הפרזיטיות והניצול לרעה (ב%) מאפיינת אותנו במיוחד,גם בפנים וגם בחוץ.(ראה קישור 1 ) 3 א) לגבי דעות פוליטיות-'על טעם וריח אין מה להתווכח' ב) מאיפה המצאת את המשפט 'צרכיהם של אחרים'. 4.כנ"ל (ראה 3 א). 5.פשוט להתעמק-אם רוצים-ואם לא,לא נורא. 6.אני לא מציע את הדת כעיסקת חבילה (גם אני לא דתי סטנדרטי),אלא רק חלקים רלוונטיים. 7.א) דוגמה קיצונית (לא אוסיף)-דם נוצרי למצות של פסח. ב) די במערכת המשפטית-הדת היא אישית בלבד. נ.ב. כדאי שנזכיר לעצמנו מחר לקנות שמן נגד חלודה (זה טוב גם לכל מיני מטרות שונות-כמו מנעולים חלודים בדלת הבית)
 

s u p e r mind

New member
אתה לא עונה לרוב שאלותיי, וניחנת

נימת זלזול בתשובותיך. אולי מוטב שנסיים כאן.
 
למעלה