יברקן לא עוצר , סיים עם הורוביץ ועבר לריב עם דרוקר .

למעלה