יארצייטים ז חשוון

יארצייטים ז חשוון

ר יוסף יהודה לייב בר מרדכי בלוך רי טעלז בעל שעורי דעת * ר מאיר בר יעקב שמשון שפירא מלובלין רי חכמי לובלין * ר שמחה אלברג עורך הפרדס
 
למעלה