ט באב מהמבט שלי:

ט באב מהמבט שלי:

ט באב נגזר על עם ישראל כי הם בכו בכיה לחינם אתם בכיתם לחינם אני אקבע לכם לדורות.למה קיבלנו עונש כזה כבר1941שנה כי עם ישראל היה כפוי טובה.ולא אמר תודה לה.אנחנו נדאג שנתקן זאת עי הודיה לה יתברך כפי שכותב זאת בספר שדי היער עיינו שם.לכל אחד יש צרות עכובים.מניעות צרות.הן בשידוכים.בשלום בית.בריאות וכדומה.ולמה מגיע הצער הזה?כי אנחנו לא שותפים בצער השכינה וה יתברך.כתוב עמו אנכי בצרה.מתי אני עמו.מתי שהוא אנכי בצרה שהוא משתתף בצער השכינה אז אני עמו ושומע תפילתו.תיראו בסבל השכינה תיצערו.ואז ה כביכול יראה בצערכם ויושיע אותכם.מתוק......עמו.מתי עמו?שאנכי בצרה.תישתתף בצערי ואני יושיע מצערך.ישועות לכולם.
 
אני מכירה את הספר.

יש את הספר אצל ההורים שלי.. אבל שם יש רק פתגמים קצרים. הקוצקער היו לו הרבה חידושי תורה.. אני לא יודעת אם אני מצאצאיו..
 
למעלה