טענה לשלום בית מצד הגבר

מצב
הנושא נעול.
טענה לשלום בית מצד הגבר

טענה לשלום בית מצד הגבר
נודע לי כי הבעל מתכוון לטעון לשלום בית בבית דין רבני, וזאת מתוך ידיעה שלא אסכים ואז איראה באור שלילי בבית דין, למרות שהוא זה שהגיש ראשון תביעה לגירושין בבית דין הרבני. שאלתי: מה ההשלכות העלולות להיות אם אכן הוא יבקש שלום בית ואני אסרב?
 
תשובה

טענה לשלום בית מצד הגבר
נודע לי כי הבעל מתכוון לטעון לשלום בית בבית דין רבני, וזאת מתוך ידיעה שלא אסכים ואז איראה באור שלילי בבית דין, למרות שהוא זה שהגיש ראשון תביעה לגירושין בבית דין הרבני. שאלתי: מה ההשלכות העלולות להיות אם אכן הוא יבקש שלום בית ואני אסרב?
תשובה
תלוי במקרה. אם הוא הגיש תביעת גירושין, ברור שהטענה שהוא רוצה שלום בית אינה כנה. אינני יודעת אם זה יכול לשרת את האינטרסים שלך או לא, שכן אין מספיק פרטים. לדוגמא - אם יש ביניכם מחלוקת לענין הסמכות, והוא כרך מזונות ורכוש בתביעת הגירושין ואח"כ יטען לשלום בית, לא תהא סמכות לבית הדין הרבני שכן התביעה אינה כנה.
 
תשובה

טענה לשלום בית מצד הגבר
נודע לי כי הבעל מתכוון לטעון לשלום בית בבית דין רבני, וזאת מתוך ידיעה שלא אסכים ואז איראה באור שלילי בבית דין, למרות שהוא זה שהגיש ראשון תביעה לגירושין בבית דין הרבני. שאלתי: מה ההשלכות העלולות להיות אם אכן הוא יבקש שלום בית ואני אסרב?
תשובה
אם הסרוב מנומק והגיוני אין בו כדי לפגוע בך.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה