טעינת קובץ טקסט ל..

frangelico

New member
טעינת קובץ טקסט ל..

.RichTextBox כיצד ניתן לגרום לו לטעון קבצי טקסט טהורים , מלבד קבצי RTF. מתקלת שגיאה בטעינה של קובץ טקסט. להלן הקוד:
private void menuItemOpen_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { this.richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName); } } catch(Exception eMessage) { MessageBox.Show(eMessage.Message); } }​
 

frangelico

New member
הבעייה נפתרה

כך:
this.richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName, System.Windows.Forms.RichTextBoxStreamType.PlainText);​
 
למעלה