טל פרידמן ענק

טל פרידמן ענק


"תודה לטרופוספירה, תודה לסטרטוספירה, תודה למזוספירה, תודה לתרמוספירה"
חובב מז"א אמיתי!
 
למעלה