טלוס עיר העתיד הנסתרת נחשפת

מעניין על פי אילו קריטריונים

תתבצע החלוקה למדריכים????
מי יצטרף ללמוריאנים, מי לפיליאדים ומי לסיריאנים?
 
הכוונה יקירתי שכפי שהמאמר כתב-

ציטוט-
"סביר להניח, בסופו של דבר, כשנגיע למגע ישיר ומודע עם אינטליגנציות מתקדמות אלו,
כל אחת מאלו יקבלו חלק אחר מהאנושות לעבוד איתו, ולא יהיה גוף מרכזי אחד שינהל את הכל."


כלומר לפי מה שנראה תהיה חלוקה ביניהן...
 
יש לה שירה מדהימה בעוצמתה

אבל גם שאר התרבויות מסקרנות אותי מאוד
אז קשה לי לבחור
 
למעלה