טוב אני מבקש סליחה מ....

טוב אני מבקש סליחה מ....

כולכם שאתם צריכים לסבול אותי כאן יחד אתכם... אני יודע שהשריטה שלי עמוקה,רחבה וארוכה אבל בשביל בא יום כיפור <פחחחח>...מבקש סליחה על שסבלתם אותי בתקופה של כל אחד ואחד מכם ביחד ולחוד איתי.
ועוד משהו אחרון ... אני כאן אז מי שרוצה שיפנה ל ICQ או למסג´ ונדבר כבר... בארי
 
אני החלטתי שאני..........

סולחת לך על זה, ואתה בטח שואל על מה? אז אין על מה לסלוח כי לא עשית לי שום רע . אז סתם כי יום כיפור היום וסתם כי בא לי אז אני מבקשת כאילו כזה דה כזה כאילו כזה(המבין יבין)סליחה
 
סוף סוף יש מי שסולח לי...

תודה לך...עכשיו אני יכול להתחיל את השנה החדשה בנפש רגועה... בארי
 
למעלה